Etichetă: salaj

În data de 14 martie, peste 100 de polițiști și jandarmi din județul Sălaj au organizat şi au executat o acţiune comună, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ din județul Sălaj, în vederea prevenirii și combaterii absenteismului școlar, a consumului de tutun și băuturi alcoolice, în rândul elevilor, precum și pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor și pentru eficientizarea măsurilor necesare asigurării bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ.

Polițiștii și jandarmii din județul Sălaj acordă o atenție deosebită siguranței în mediile de învățământ preuniversitar și desfășoară permanent activități de prevenire în aceste zone.

În cadrul acțiunii, au fost implicați 72 de polițiști, de la Biroul Siguranța Școlară, Serviciul de Ordine Publică, alături de polițiști de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității și polițiști ai Serviciului Rutier, reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj, precum și polițiști din cadrul altor structuri și 35 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

Astfel, au fost legitimate 293 de persoane, au fost efectuate 227 de controale, la 91 de instituții de învățământ și la 136 de societăți comerciale, 89 dintre acestea fiind unități de alimentație publică amplasate în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

O atenție deosebită a fost acordată celor care comercializează sau expun spre vânzare băuturi alcoolice, țigări sau alte produse din tutun.

De asemenea, au fost verificate 47 de localuri care exploatează jocuri de noroc și pariuri sportive.

În cadrul activităților desfășurate, poliţiştii și jandarmii sălăjeni au identificat 73 de elevi care absentau nejustificat de la școală, acestora fiindu-le explicată importanța frecventării orelor de curs, dar și respectarea regulamentelor școlare.

Totodată, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare totală de 13.250 de lei.

Din totalul sancțiunilor, 3 au fost aplicate conform prevederilor Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 4 conform prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, o altă sancțiune pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 310/200 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, iar alte 10 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor altor acte normative.

De asemenea, în cadrul acțiunii, au fost desfășurate 10 activități educativ-preventive în 4  unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 2 Sărmășag, Liceul Tehnologic Voievodul Gelu din municipiul Zalău, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr din Zalău și Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou. În cadrul acestor activități au fost abordate teme privind comportamentul elevilor în şcoală şi în societate, importanţa frecventării orelor de curs, prevenirea consumului de droguri şi riscurile asociate acestuia, cunoașterea regulilor de circulație, precum şi respectarea reglementărilor şcolare, pentru ca aceştia să nu devină autori sau victime ale unor infracţiuni.

Prezența polițiștilor și jandarmilor sălăjeni în unitățile de învățământ și în proximitatea acestora, precum și derularea de acțiuni preventive, cu elevii, sunt elemente de natură să genereze un grad sporit de siguranță în rândul acestora, prin creșterea conștientizării cu privire la riscurile asociate criminalității și dezvoltarea încrederii în Poliție și Jandarmerie.

Pentru că siguranța elevilor și prevenirea absenteismului școlar reprezintă obiective prioritare de acțiune pentru structurile de aplicare a legii, astfel de activități se vor desfășura și în perioada următoare și se va acorda o atenție deosebită menținerii unui climat de siguranță în unitățile de învățământ din județ.

Polițiștii și jandarmii acționează permanent pentru creșterea gradului de siguranță în școli, prin reducerea oricărei forme de încălcare a legii, cu implicarea celorlalte instituții ale statului, care au competențe în domeniu.

Activitățile preventive desfășurate la orele de curs urmăresc atât popularizarea legilor și a consecințelor generate de încălcarea  acestora, pentru o informare corectă a tinerilor, cât și consolidarea unui climat sigur și pozitiv, prin respectarea persoanei, nediscriminare, care să contribuie la educarea elevilor, cât și pentru a răspunde așteptărilor legitime ale populație, școala reprezentând un mediu prin excelență dedicat studiului și educației, protejat de orice formă de manifestare a violenței.

În vederea creșterii gradului de siguranță în unitățile de învățământ, de la începutul anului școlar și până în prezent, polițiștii Biroului Siguranța Școlară, alături de polițiști de la alte structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, împreună cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, au organizat 141 de acțiuni, dintre care 70 au vizat absenteismul și abandonul școlar, 31 pe tema prevenirii și combaterii delincvenței juvenile și 40 pentru respectarea regulilor de circulație.

De asemenea, au fost desfășurate activități pentru reducerea violenței fizice și psihologice, pentru prevenirea consumului de substanțe interzise și o campanie de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, materializată în 56 de activități, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sălaj.

În cadrul acestor acțiuni și campanii, au fost derulate 726 de activități cu caracter educativ-preventiv, în cadrul unităților de învățământ din județ,  desfășurate în timpul orelor de curs, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, beneficiari fiind peste 15.550 de elevi. Activitățile au avut ca obiectiv prevenirea evenimentelor negative ce pot pune în pericol dezvoltarea normală a elevilor, cu accent pe linia prevenirii fenomenului de bullying, a consumului de substanțe interzise, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor prin diverse tipuri de infracțiuni.

De asemenea, în vederea optimizării mecanismului de identificare a situațiilor care pot genera riscuri privind siguranța elevilor, au fost derulate 83 de întâlniri cu cadrele didactice.

În ceea ce privește relația de cooperare interinstituțională, la nivelul structurii de specialitate au fost inițiate și încheiate numeroase proiecte și acorduri de parteneriat, dintre acestea amintim:

Campania „How to survive high school” în colaborare cu Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj, Consiliul Județean al Elevilor , Organizațiile neguvernamentale „Crucea Roșie” și „Teen Challenge” – Filiala Cluj.

În cadrul acestei campanii, o primă activitate a fost desfășurată la data de 27 noiembrie 2023 alături de tinerii din cadrul organizației „Teen Challenge”, care prin intermediul poveștilor de viață și lupta pe care o duc cu adicția drogurilor, au încercat să arate adevăratul efect al acestor substanțe și consecințele generate de acestea.

Activitatea a vizat elevii din ciclul liceal, obiectivul  fiind prevenirea și conștientizarea consecințelor asociate consumului de droguri în rândul tinerilor.

Proiectul educațional „Copiii trebuie protejați, nu exploatați” având ca obiectiv prevenirea traficului de persoane, fiind desfășurate activități informative în colaborare cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Cluj.

De asemenea la nivelul structurii noastre a fost implementată o campanie inițiată la nivel național pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență școlară în unitățile de învățământ preuniversitar ,,Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale?  Fii informat, alege inspirat!”, în cadrul căreia a fost derulat și un concurs în rândul elevilor de gimnaziu, pe tema ,,Siguranța școlară” constând în elaborarea unei lucrări ce conține un logo și un slogan.

RECOMANDĂRI PENTRU ELEVI ȘI PĂRINȚI:

Elevilor le recomandăm:

 •  să fie atenţi atunci când își aleg prietenii și să nu se lase influenţaţi de ceilalţi
 • să analizeze singuri riscurile la care se expun
 • dacă vreun coleg sau prieten vă roagă să faceţi ceva cu care voi nu sunteţi de acord, refuzaţi categoric, indiferent de promisiunile sau ameninţările primite;
 • fiți prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute, pentru a nu fi manipulaţi să comiteţi infracţiuni sau să deveniţi victima acestora.

Părinților le transmitem următoarele recomandări:

 • Comunicați cu fiul/fiica dumneavoastră, fiecare copil trebuie înţeles şi personalitatea lui trebuie respectată;
 • Discutaţi la sfârşitul fiecărei zile cu copilul dumneavoastră despre ziua ce a trecut. Uneori copii nu vor să spună dacă au probleme la şcoală.
 • Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră;
 • Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;
 • Fiţi permanent atenţi la modul în care copiii dumneavoastră folosesc internetul acasă şi la şcoală. Vorbiţi cu ei despre ceea ce fac atunci când navighează pe internet, ce site-uri vizitează, cu cine corespondează prin reţelele de socializare;
 • Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret) – vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor;
 • Discutaţi cu conducerea şcolii despre planul de siguranţă a şcolii, despre cum sau dacă vă puteţi implica în acest plan de siguranţă, care credeţi că sunt priorităţile care trebuie avute în vedere pentru ca elevii să-şi desfăşoare activitatea într-un climat de siguranţă.
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente