Etichetă: directia siguranta scolara

Ministerul Educației în colaborare cu Direcția Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au organizat și desfășurat concursul național de prevenire a violenței în mediul școlar „Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!”.

Activitățile de implementare a concursului au fost susținute la nivel național, în perioada martie-iunie 2023, atât în mediul urban, cât și rural, de către profesorii pentru învățământul primar / diriginți/ consilieri școlari, cu sprijinul polițiștilor din cadrul birourilor pentru siguranța școlară și a structurilor de ordine publică, având ca beneficiari elevi din ciclurile educaționale primar, gimnazial și liceal, pe următoarele direcții de acțiune:

 • Prezentarea și înțelegerea noțiunilor de violență școlară, respectiv de bullying, precum și a consecințelor negative pe care aceste fenomene le au asupra dezvoltării psihologice a elevilor și asupra climatului educațional;
 • Formarea și dezvoltarea, la elevi, a comportamentului nonviolent, a comunicării asertive, a spiritului civic, a acceptării diversității, a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de manifestări violente și bullying;
 • Amplificarea climatului educațional pozitiv, responsabil pentru starea de bine a elevilor și a cadrelor didactice, armonizarea relațiilor dintre elevi, creșterea performanțelor școlare și consolidarea relației între instituțiile reprezentative.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

La nivelul Direcției Siguranța Școlară, dar cu sprijinul Ministerului Educației, au fost elaborate scenarii didactice, însoțite de materiale auxiliare, și transmise la nivel teritorial, pentru a fi utilizate în susținerea activităților preventive la clasă.

Programa concursului a vizat participarea elevilor claselor II-XI la sesiuni educativ – preventive, respectiv la grupuri de dezvoltare personală, activități menite să mențină și să amplifice climatul educațional pozitiv prin conștientizarea efectelor negative produse de fenomenul violenței școlare și să susțină performanțele educaționale ale elevilor.

Concursul „Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!” a fost unul de creație, iar abilitățile dobândite de către elevi s-au concretizat în realizarea unor materiale reprezentative pentru cele trei nivele educaționale.

ETAPELE CONCURSULUI ȘI PROGRAMA PROBELOR DE CONCURS

Pentru fiecare ciclu educațional au existat probe specifice diferite, adaptate nivelului de vârstă:

 • clasele ciclului primar au realizat un material educativ sub formă de poveste terapeutică;
 • clasele ciclului gimnazial au realizat un material de tip hartă mentală pe tema ”Elementele necesare elevilor pentru a ajuta la prevenirea cazurilor de violență școlară și bullying / cyberbullying”;
 • elevii claselor de liceu au elaborat un material scris în format digital având ca temă constituirea unui ”Regulament de asigurare și menținere a unui climat educațional pozitiv și nonviolent”.

Proba de concurs a valorificat cultivarea empatiei ca metodă nonviolentă de gestionare și soluționare a conflictelor, nivelul de creativitate, asimilarea conceptelor prezentate în cadrul sesiunilor educativ – preventive și capacitatea elevilor de a le generaliza și adapta în viața de elev, respectiv contribuția adusă în menținerea și amplificarea climatului educațional pozitiv.

PROBELE ȘI COMPONENȚA COMISIILOR

Concursul s-a desfășurat în patru etape:

 • la nivel de clasă;
 • la nivel de unitate de învățământ;
 • la nivel județean;
 • la nivel național.

Evaluarea probelor a fost realizată de o comisie, formată la nivelul unității de învățământ din 3 cadre didactice, pe baza baremului specificat.

REZULTATELE CONCURSULUI

Activitățile educative și de informare premergătoare concursului au avut un impact pozitiv atât în cazul elevilor, cât și al cadrelor didactice, înregistrându-se următoarele rezultate:

 • 24.126 elevi participanți (7.695 de la ciclul educațional primar, 9.826 de la ciclul gimnazial și 6.605 de la ciclul educațional liceal), dintre care 18.088 din mediul urban și 6.038 din mediul rural;
 • 457 activități de informare și prevenire (296 urban și 161 rural);
 • 689 parteneri implicați;
 • 1.260 cadre didactice implicate și 18 elevi din cadrul Consiliului Național al Elevilor);
 • 489 unități de învățământ în care s-au desfășurat activități (278 urban și 211 rural).
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente