Etichetă: dambovita

1. Denumire proiect: Proiect partenerial ”Învață să fii liber!”

2. Inițiatori: I.P.J. Dâmbovița – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
La nivel național, în rândul elevilor de 16 ani, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții, este de 9.5%, în timp ce consumul de drog ilicit în ultimul an a fost declarat de 9% din elevi. Se observă o creștere alarmantă a consumului de substanțe psihoactive noi în rândul populației generale și a celei tinere.

În liceu, elevii se confruntă adesea cu substanțe ilicite, iar curiozitatea poate fi prea mare pentru a rezista.
Datele privind abuzul în rândurile adolescenților arată că 86% din acest grup de vârstă cunosc pe cineva care bea, fumează sau folosește droguri în timpul zilei școlare.

De asemenea, la nivel național au fost înregistrate cazuri în care mulți adolescenți au avut nevoie de acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, ca urmare a consumului de substanțe ilicite, sau chiar cazuri mai grave în care a intervenit decesul acestora.

În acest sens, într-un efort conjugat, în perioada anului școlar 2023-2024, polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară vor acționa împreună lucrători din cadrul Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, specialiști din cadrul C.P.E.C.A. Dâmbovița, reprezentanți din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, reprezentanți ai autorităților publice, reprezentanți ai consiliilor elevilor și comitetelor de părinți în scopul creării unui mediu sigur atât pentru elevi, cât și pentru personalul din învățământ și implicit pentru societate, prin derularea de activități specifice, de informare și educativ-preventive pe linia pericolului reprezentant de consumul substanțelor cu efect psihoactiv.

4. Scopul proiectului:
Prevenirea debutului consumului de alcool, tutun și droguri sau a întârzierii acestui debut, în rândul elevilor de gimnaziu și liceu, prin atingerea unui nivel de conștientizare în rândul participanților la activitățile cu caracter informativ/preventiv cu privire la efectele negative ale consumului de tutun, alcool și de substanțe cu caracter ilicit, formarea unor abilități de viață, necesare luării unor decizii informate, corecte și responsabile în acest sens, precum și evitarea implicării acestora în comiterea de infracţiuni conexe consumului de substanțe ilicite.

5. Obiectivele proiectului:

 • Informarea și conștientizarea elevilor din clasele VI-VIII și IX-XII, privind efectele consumului de droguri asupra organismului, precum și asupra calității vieții; prezentarea clasificării drogurilor și a legislației incidente în materie penală; evidențierea modalității de evitare a consumului de droguri prin identificarea unor alternative;
 • Formarea în rândul elevilor din clasele clasele VI-VIII și IX-XII a unor atitudini de dezvoltare a stimei de sine și de rezistenţă la presiunea grupului, precum și a unor modalităţi de selecţie a anturajelor fără risc infracţional.

6. Grup țintă:

Grup ţintă de beneficiari direcţi:

 • minimum 3000 de elevi, din clasele clasele VI-VIII și IX-XII din unitățile de învățământ de tip gimnazial și liceal (inclusiv învățământul profesional) de pe raza județului Dâmbovița;
 • minimum 300 cadre didactice din unitățile de învățământ, care să participe la activitățile cu caracter informativ/preventiv.

Grup ţintă de beneficiari indirecți:

 • toți elevii, precum și profesori din unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul, alături de părinții interesați.

7. Durata proiectului: Pe parcursul anului școlar 2023 – 2024 (octombrie 2023 – iunie 2024)

8. Direcții de acțiune:

Proiectul se va derula în incinta unităților de învățământ de tip gimnazial și liceal de pe raza județului. Proiectul constă în derularea în fiecare unitate de învățământ, a minim o activitate de câte o oră fiecare, susținute de polițiștii din cadrul B.S.S., C.A.P.C., reprezentantul C.P.E.C.A. Dâmbovița, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice sau cu alți parteneri identificați, cu clasa de elevi, precum și organizarea unor activități cu cadrele didactice.

În proiect pot fi implicați și părinții elevilor care manifestă interes în acest sens. La activități vor participa cu preponderență profesorii diriginți.
Unitatea de învățământ va selecta clasele de elevi participante în proiect după criteriile date de inițiatori. Proiectul va implica aceleași clase de elevi în toate activitățile acestuia.

În școală este nevoie de o sală cu mobilier mobil (bănci, scaune care se pot muta), videoproiector, birotică (hârtie, carioci, flipchart), iar în cazul în care se va realiza și deplasare la penitenciar, este nevoie ca unitățile de învățământ să se ocupe de logistica realizării activității (transport dus-întors cu un microbuz școlar sau asigurat de primărie).
Conducerea unității școlare va sprijini relaționarea și cu părinții elevilor și participarea acestora în proiect.

Biroul Siguranță Școlară din cadrul I.P.J. Dâmbovița, împreună cu Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și C.P.E.C.A. Dâmbovița va asigura resurse umane și materiale (cu sprijinul autorităților publice locale) pentru implementarea proiectului și facilitarea (prin CAPC – IPJ Dâmbovița, precum și prin CPECA Dâmbovița) colaborării cu Penitenciarul Mărgineni sau alte penitenciare, în vederea desfășurării activității în comun cu aceștia.

Periodic se vor organiza întâlniri cu participarea reprezentanților autorităților publice, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor, Comitetul Județean al Părinților, specialiști din domeniul juridic și medical, reprezentanți ai unităților de învățământ, grupuri de elevi țintă, pe centrele zonale urbane, la care vor fi invitate și persoane aflate în custodia penitenciarelor, având ca scop informarea elevilor cu privire la situațiile de risc care conduc la comiterea de fapte antisociale, prin valorificarea potențialului educativ și a experiențelor de viață a persoanelor care execută pedepse privative de libertate.

Cu ocazia desfășurării activităților se vor distribui și materiale promoționale care să facă referire la tematica abordată (semne de carte cod QR, afișe, flyere, broșuri etc.).

9. Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița;
 • Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița;
 • Centrul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul I.P.J. Dâmbovița;
 • Alți parteneri identificați și cooptați în activități pe parcursul derulării proiectului (reprezentanți ai autorităților publice, Consiliul Județean al Elevilor, Comitetul Județean al Părinților, specialiști, ONG-uri etc.).

10. Rezultatele proiectului:

Cantitativ (indicatori):

 • numărul activităților desfășurate, numărul elevilor (minim 3000), profesorilor (minim 300) și părinților implicați în proiect;
 • numărul aparițiilor în mass-media locală (minim 4).

Calitativ

 • impactul proiectului în comunitate evaluat prin numărul de unități de învățământ care doresc continuarea proiectului în anul școlar următor
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente