Proiectul preventiv „Adolescență fără dependență” Satu Mare

Filtrează după județ

Desfășurată în: Satu Mare

1. Denumire proiect: Adolescență fără dependență

2. Inițiatori: IPJ Satu Mare – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
În ultimii ani s-a înregistrat o incidenţă crescută a consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor, vârsta debutului fiind din ce în ce mai redusă. La adolescenţii între 14 şi 18 ani, prevalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii este de 5,4% iar procentul celor de 14 ani şi peste din mediul urban care au consumat vreodată droguri este de 7,5% (http://www.ana.gov.ro/rapoarte%20nationale/RO_RN_2014.pdf.
Unul din riscurile majore ale consumului de alcool și droguri îl reprezintă creșterea infracțiunilor de trafic de droguri, dar și a altor categorii de infracțiuni aflate în legătură directă sau indirectă cu modificările comportamentale induse de acest consum (violență, furt, tâlhărie).

4. Scopul proiectului: Reducerea consumului de droguri și a riscului de implicare a elevilor în infracțiuni asociate acestuia.

5. Obiectivele proiectului:
Informarea elevilor cu privire la problematica generată de consumul de droguri și comiterea unor fapte asociate acestuia, răspunderea penală, măsuri privative/neprivative de libertate.

6. Grup țintă:
Publicul ţintă îl reprezintă 500 de tineri cu vârste cuprinse între 16-19 ani, elevi ai liceelor din județul Satu Mare, tineri din centrele de plasament şi alte medii cu risc delincvenţial ridicat.

7. Durata proiectului:
Perioada de derulare: 24 noiembrie 2023 – 24 mai 2024 (6 luni)

8. Direcții de acțiune:
A. Informarea tinerilor din centrele de plasament cu privire la formele de manifestare a delincvenței juvenile şi consecinţele săvârșirii unor fapte penale, precum şi a modalităţilor concrete de prevenire a acestora
B. Conștientizarea rolului și a consecințelor aplicării măsurilor educative privative de libertate, prin organizarea lunară a unor vizite în Penitenciarul din Satu Mare.
C. Implicarea adolescenților în activităţi de prevenire a delincvenței juvenile (expoziții, concursuri cu tematică antidrog vs. Alternative sătănoase de petrecere a timpului liber)
D. Prezentarea de către specialiști a unor studii de caz care să evidențieze legătura consum-infracțiune-consecințe juridice și de altă natură.
E. Participarea directă a unor tineri aflați în detenție la întâlniri cu grupuri de elevi.
F. Prezentarea unor modele pozitive de viață (tineri care au reușit să performeze în domeniile lor de activitate sau prin cultivarea unor hobby-uri, sporturi, artă etc.).
G. Promovarea în mass media locală a activităților realizate, a unor mesaje destinate tinerilor/părinților/publicului larg.

9. Parteneri:

  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
  • Penitenciarul Satu Mare
  • Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare
  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
  • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
  • Alte instituții și ONG-uri identificate pe parcursul proiectului
  • Mass-media locală
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente