Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Îmi cunosc drepturile, îmi respect obligațiile.”

Filtrează după județ

Desfășurată în: Brăila

1. Denumire proiect: Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Îmi cunosc drepturile, îmi respect obligațiile.”

2. Inițiatori: Inspectoratul Județean de Poliție Brăila – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
Violenţa în unităţile de învăţământ reprezintă un fenomen de actualitate, aflat în atenția instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi pe agenda mass-mediei sau a societăţii civile.
Statisticile internaţionale atrag atenţia asupra frecvenţei ridicate a comportamentelor violente înregistrate în unităţile de învăţământ din ţara noastră, comparativ cu ceea ce se întâmplă în alte state: România se situează pe primele locuri din punct de vedere al violenţei fizice şi psihologice (bullying) înregistrate în şcoli.
Violența juvenilă reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă unităţile de învăţământ preuniversitar, ţinând cont pe de o parte de faptul că anumite comportamente violente ale elevilor pot degenera în fapte precum vătămări corporale grave, iar pe de altă parte de faptul că violenţa în unităţile de învăţământ încorporează şi violenţă psihologică – bullying, cu consecinţe negative majore asupra stării emoţionale a minorilor.
Un aspect esențial al proiectului este acela că elevii acestei unități de învățământ sunt copiii cu risc crescut în adoptarea unor comportamente victimale sau delincvente, datorită stării de sănătate și a problemelor medicale.
Măsurile prevăzute în prezentul proiect îşi propun în primul rând apropierea de elevi, părinții acestora și personalul unității de învământ, în scopul cunoașterii și înțelegerii specificului acestei instituții și adaptarea metodelor și mijloacelor de intervenţie la acest specific.

4. Scopul proiectului: Asigurarea unui climat optim desfășurării cursurilor școlare în unitatea de învățământ.

5. Obiectivele proiectului:
• Dezvoltarea relațiilor pozitive între elevi și între elevi/părinți și personalul școlii;
• Creșterea gradului de informare a elevilor/părinților cu privire la drpturile și obligațiile pe care le au în procesul educativ;
• Cunoașterea și respectarea normelor necesare integrării în viața socială, precum și a regulilor de securitate personală de către elevi;
• Dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor;
• Exersarea abilităţilor de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori, personalul unității de învățământ, autorități.

6. Grup țintă: elevii, părinţii acestora şi cadrele didactice din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila.

7. Durata proiectului: ianuarie – iunie 2024

8. Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente