Proiect privind dezvoltarea deprinderilor și abilităților psiho-emoționale necesare amplificării climatului educațional pozitiv în unitățile de învățământ preuniversitar la Vaslui

Filtrează după județ

Desfășurată în: Vaslui

1. Denumire proiect: Proiect privind dezvoltarea deprinderilor și abilităților psiho-emoționale necesare amplificării climatului educațional pozitiv în unitățile de învățământ preuniversitar

2. Inițiatori: IPJ VASLUI – BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ

3. Context general:
La nivelul anului școlar 2022-2023, au fost raportate de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, un număr de 82 de cazuri bullying, dintre care 50 în mediul urban și 32 în mediul rural. Totodată, din totalul numărului de 88 infracțiuni înregistrate la Biroul Siguranța Școlară, 35 au fost de lovire sau alte violențe. În acest sens, preocuparea pentru menținerea unui climat școlar pozitiv și sigur, reprezintă în continuare un obiectiv elementar pentru anul școlar 2023-2024.

Dezvoltarea copiilor este un proces complex, de durată și care depinde de mai mulți factori. În acest proces, există mai multe arii de dezvoltare printre care cea emoțională, socială, cognitivă și comportamentală, care pot contribui la îmbogățirea deprinderilor și abilităților psiho-emoționale. În acest sens, perioada de tranziție de la pubertate la adolsecență reprezintă o provocare pentru părinți și cadrele didactice, pentru că în acest interval avansează un set de schimbări la nivel mental, emoțional și social, acompaniate de schimbările fizice ale corpului. Astfel, dacă asupra unui copil este exercitată o influență în mod pozitiv, aceasta poate fi semnificativă dacă ariile de dezvoltare sunt stimulate în mod frecvent, de către aparținători, iar mai târziu în contextul școlar, alături de cadrele didactice. În schimb, dacă există riscul unei situații de neglijare și slabă implicare cu sprijin redus în susținerea îndeplinirii nevoilor minorilor, aceștia pot dezvolta mai multe tulburări printre care și tulburări emoționale sau comportamentale. În acest sens, există o largă preocupare în dezvoltarea instrumentelor cu care speciliștii din domeniul educației pot interveni în modelarea comportamentelor minorilor.

Astfel, cunoștințele, competențele, deprinderile și aptitudinile reprezintă resurse importante care sprijină realizarea obiectivelor în plan școlar și implicit dezvoltarea sinelui școlar. Dezvoltarea capacității școlare formată prin învățare și ulterior prin exercițiu conduce spre o mai bună adapatare a elevului la situații și schimbări noi, dar și la modelarea relațiilor cu cei din jur. În același timp, un sine școlar dezvoltat susține o imagine pozitivă despre sine, o încredere în forțele proprii, rezultate școlare bune și o tendință limitată asupra comportamentelor care pot implica violența și alte forme ale acestui spectru de comportamente.
Din acest punct de vedere, este necesară identificarea și diferențierea emoțiilor și comportamentelor care pot aduce un aport comportamentelor adecvate în spațiul educativ, susținute prin diferite practici care să le consolideze.

4. Scopul proiectului:

 • Scopul proiectului reprezintă creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenire a delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, respectiv amplificarea climatului educațional pozitiv prin dezvoltarea deprinderilor și abilităților psih-emoționale și promovarea atitudinilor pozitive, nonviolente și suportive între membrii comunității de elevi și adulți.
 • Formarea unei atitudini sănătoase faţă de viaţă;
 • Întărirea colaborării (elevi, cadre didactice) pentru îmbunătăţirea sănătăţii individuale;
 • Formarea unor deprinderi şi atitudini pozitive pentru o viaţă lipsită de riscuri;
 • Formarea de comportamente responsabile și conștientizarea efectelor negative;
 • Continuitate: dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli din zonă, elaborarea de noi proiecte în viitor, atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile şcolii.

5. Obiectivele proiectului:

 • Informarea și comunicarea privind fenomenul de violență școlară, cu toate formele acesteia, în rândul elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal;
 • Derularea unor activități educativ-preventive care să vizeze dezvoltarea comportamentului asertiv și abilităților non-violente de gestionare a conflictelor în rândul elevilor;
 • Dezvoltarea abilităților cognitive, emoționale și sociale, respectiv a empatiei, prin intermediul unor sesiuni informative și de dezvoltare pesonală specifice vârstei elevilor;
 • Realizarea de către elevi a unor activități (povești terapeutice, joc de rol, scurtmetraj, versuri, poezii etc.) care să faciliteze asimilarea noțiunilor și conceptelor prezente în cadrul sesiunilor informative și să contribuie la aplicarea empatiei față de victimele fenomenului de violență școlară.

6. Grup țintă:
Proiectul va fi implementat în unitățile școlare în care sunt identificați elevi vulnerabili și elevi aflați în situații de risc.

7. Durata proiectului: Anul școlar 2023-2024

8. Direcții de acțiune:
Transmiterea și promovarea informaţiilor şi a recomandărilor preventive direct, prin intermediul mass-media și al terților.

9. Parteneri:

 • ONG-uri /Asociații;
 • Inspectoratul Școlar Județean Vaslui;
 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
 • Colegiul Psihologilor din România-Filiala Vaslui;
 • Unitățile de învățământ unde vor fi desfășurate activitățile specifice.

10. Materiale suport realizate:
Pliante, afișe, materiale format electronic (Power Point) de prezentare a temelor de interes, materiale specifice.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente