Proiect preventiv „Școli Sigure: STOP OBIECTELOR PERICULOASE!” Bihor

Filtrează după județ

Desfășurată în: Bihor

1. Denumire proiect: Proiect preventiv „Școli Sigure: STOP OBIECTELOR PERICULOASE!”

2. Inițiatori: Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

3. Context general:
Ca urmare a evoluţiei situaţiei operative, în anul şcolar 2022 – 2023, s-a constatat o creştere a numărului infracţiunilor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, săvârşite în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar. Raportându-ne la primele 6 luni ale anului şcolar în curs, comparativ cu perioada similară anterioară, se înregistrează o creştere cu 26 de fapte (62 fapte 2021-2022; 88 fapte 2022-2023), a infracţiunilor sesizate la nivel naţional privind portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
Cu toate că numărul acestor infracţiuni raportat la numărul de elevi / numărul de unităţi de învăţământ nu este mare, se remarcă o tendinţă de creştere şi se impune să atragem atenţia asupra consecinţelor extrem de grave pe care le pot avea portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în mediul şcolar.

4. Scopul proiectului:
Creşterea gradului de conştientizare a riscurilor, vulnerabilităţilor şi consecinţelor în ceea ce priveşte portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar.

5. Obiectivele proiectului:

  • informarea elevilor pentru conştientizarea consecinţelor (fizice, psihologice, juridice etc.) faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase;
  • dezvoltarea parteneriatului cu cadrele didactice, reprezentanţii părinţilor, reprezentanţii elevilor şi informarea acestora cu privire la importanţa, mecanismul şi consecinţele sesizării / semnalării faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităţilor de învăţământ;
  • formarea de atitudini și deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor;
  • îmbunătățirea cooperării inter-instituționale la nivel local, în domeniul prevenirii delicvenței juvenile în unitățile de învățământ.

6. Grup țintă:
Grupul țintă al proiectului este constituit din elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, respectiv cadre didactice/personal de sprijin.

7. Durata proiectului:
Activităţile prevăzute în proiect se vor desfăşura şi implementa la nivel județean, în anul școlar 2023 – 2024. (19.10.2023-15.06.2024)

8. Direcții de acțiune:

  • elaborarea unor materiale de suport pentru susţinerea activităţilor preventive, pentru elevi şi părinţi/ reprezentanţii legali.
  • relaţionarea cu conducerea inspectoratelor şcolare judeţene în vederea stabilirii contactului cu unităţile de învăţământ, aflate pe raza de competenţă, în care vor fi desfăşurate activităţi informativ-preventive.
  • organizarea şi derularea unor activităţi preventive având ca grup ţintă elevii, cu privire la consecinţele (fizice, psihologice, juridice etc.) asociate portului sau folosirii fără drept de obiecte periculoase în incinta unităţilor de învăţământ, cu sprijinul partenerilor.
  • conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar va analiza şi stabili activităţi cu privire la regulile de acces, precum şi obiectele interzise în incinta unităţilor de învăţământ, procedând în acest sens la revizuirea şi/sau actualizarea Regulamentelor Interne, cu posibilitatea consultării structurilor de poliţie, şi aducerea la cunoştinţă a elevilor/ părinţilor /cadrelor didactice a regulilor stabilite.
  • includerea în cadrul orelor de consiliere şi orientare şcolară, de către cadrele didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar, a unor activităţi de prevenţie a violenţei în mediul şcolar.
  • includerea de către cadrele didactice în cadrul programelor extra curriculare / extraşcolare (ex. tabere şcolare; concursuri ş.a.) a unor activităţi/teme de informare a elevilor cu privire la regulile de conduită socială, morală, civică, precum şi cu privire la consecinţele fizice, psihologice, juridice etc. asociate portului sau folosirii fără drept de obiecte periculoase în incinta unităţilor de învăţământ, precum şi în afara acestora.

9. Parteneri:
Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente