Proiect preventiv „FII INTELIGENT, NU VIOLENT!!!” Dâmbovița

Filtrează după județ

Desfășurată în: Dâmbovița

1. Denumire proiect: Proiect partenerial „FII INTELIGENT, NU VIOLENT!!!”

2. Inițiatori: Biroul Siguranță Școlară – I.P.J. Dâmbovița

3. Context general:
În anul şcolar 2022-2023, în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar din județul Dâmbovița, au fost sesizate un număr de 94 infracţiuni.
Se observă însă în mod clar că ponderea infracțiunilor comise este deținută de infracțiunile comise cu violență, respectiv cele de lovire sau alte violențe, care reprezintă mai mult de jumătate din total (60 din 94, respectiv 63,89%), acestea fiind comise preponderent în incinta unităților de învățământ gimnaziale și liceale.

Prin acest proiect ne propunem o intervenție complexă, care cuprinde informarea (creșterea nivelului de cunoaștere a legislației penale referitoare la infracțiunile comise cu violență), formarea de deprinderi sănătoase de viață (dobândirea abilităților de rezistență la presiunea grupului, creșterea autostimei, modalități de soluționare a conflictelor apărute fără implicarea violenței fizice sau psihologice), transpunere în situații de fapt (conștientizare a efectelor pe care le produc actele de violență fizică și psihologică, actele de bullying și cyberbullying comise atât asupra autorilor, cât și asupra victimelor), pentru elevii implicați, cât și pentru alți actori implicați (cadre didactice).

4. Scopul proiectului:
Prevenirea debutului consumului de alcool, tutun și droguri sau a întârzierii acestui debut, în rândul elevilor de gimnaziu și liceu, prin atingerea unui nivel de conștientizare în rândul participanților la activitățile cu caracter informativ/preventiv cu privire la efectele negative ale consumului de tutun, alcool și de substanțe cu caracter ilicit, formarea unor abilități de viață, necesare luării unor decizii informate, corecte și responsabile în acest sens, precum și evitarea implicării acestora în comiterea de infracţiuni conexe consumului de substanțe ilicite.

5. Obiectivele proiectului:

 • informarea despre răspunderea penală a minorilor, consecinţele imediate
 • suportate de un minor în această situaţie (violență fizică) precum și conștientizarea elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, privind efectele pe care le produc actele de violență fizică și psihologică (bullying și cyberbullying) asupra calității vieții, atât în cazul victimelor, cât și al autorilor;
 • formarea în rândul elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale a unor
 • atitudini de dezvoltare a stimei de sine și de rezistenţă la presiunea grupului, a unor modalităţi de selecţie a anturajelor fără risc infracţional, precum și a capacității de soluționare a conflictelor apărute fără implicarea violenței fizice sau psihologice.
 • crearea unor oportunităţi de implicare a elevilor în activităţi productive de timp liber (voluntariat, sport etc.), care să le ofere adrenalină, spirit de competiţie, să le consume energia și să îi valorizeze/valideze în rândul celorlalți.

6. Grup țintă:

Grup ţintă de beneficiari direcţi:

 • minimum 3000 de elevi, din clasele clasele VI-VIII și IX-XII din unitățile de învățământ de tip gimnazial și liceal (inclusiv învățământul profesional) de pe raza județului Dâmbovița;
 • minimum 300 cadre didactice din unitățile de învățământ, care să participe la activitățile cu caracter informativ/preventiv.

Grup ţintă de beneficiari indirecți:

 • toți elevii, precum și profesori din unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul, alături de părinții interesați.

7. Durata proiectului: Pe parcursul anului școlar 2023 – 2024 (octombrie 2023 – iunie 2024)

8. Direcții de acțiune:
Proiectul se va derula în incinta unităților de învățământ de tip primar, gimnazial și liceal în care sunt semnalate situații de violență fizică și psihologică (bullying și cyberbullying), fără a se rezuma la acestea. Proiectul constă în derularea în fiecare unitate de învățământ în care se înregistrează cazuri de violență fizică și psihologică (cu prioritate, fără a se rezuma însă la acestea) a minim o activitate de câte o oră fiecare, susținută de polițiștii B.S.S., C.A.P.C., de reprezentantul CJRAE Dâmbovița, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice sau cu alți parteneri identificați cu clasele de elevi indicate de către conducerea și reprezentanții unității de învățământ ca prezentând, prin colectivul de elevi, risc în comiterea unui astfel de gen de fapte și la clasele unde au fost semnalate astfel de fapte. La activități vor participa și cadrele didactice, cu preponderență profesorii diriginți.

Unitatea de învățământ va selecta clasele de elevi participanți în proiect după criteriile date de inițiatori. Proiectul va implica aceleași clase de elevi în toate activitățile acestuia. În școală este nevoie de o sală cu mobilier mobil (bănci, scaune care se pot muta), videoproiector, birotică (hârtie, carioci, flipchart).

Biroul Siguranță Școlară, Centrul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul I.P.J. Dâmbovița, cu sprijinul autorităților publice locale, vor asigura resurse umane și materiale pentru implementarea proiectului. La activități vor participa, de asemenea, reprezentanți ai CJRAE Dâmbovița, precum și alți parteneri identificați și cooptați pe parcursul desfășurării acestuia.

Periodic se vor organiza întâlniri cu participarea reprezentanților autorităților centrale și locale, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor, Comitetul Județean al Părinților, specialiști din domeniul juridic și medical, reprezentanți ai unităților de învățământ, grupuri de elevi țintă, pe centrele zonale urbane, la care vor fi invitate și persoane aflate în custodia penitenciarelor, având ca scop informarea elevilor cu privire la situațiile de risc care conduc la comiterea de fapte antisociale, prin valorificarea potențialului educativ și a experiențelor de viață a persoanelor care execută pedepse privative de libertate.

9. Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița;
 • C.J.R.A.E. Dâmbovița;
 • Centrul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul I.P.J. Dâmbovița;
 • Alți parteneri identificați și cooptați în activități pe parcursul derulării proiectului, la propunerea participanților (reprezentanți ai autorităților publice, Consiliul Județean al Elevilor, Comitetul Județean al Părinților, specialiști, ONG-uri etc.).

10. Rezultatele proiectului:

Cantitativ (indicatori):

 • numărul activităților desfășurate, numărul elevilor (minim 3000),
 • profesorilor (minim 300);
 • numărul aparițiilor în mass-media locală (minim 4).

Calitativ

 • Implicarea elevilor în derularea de activități de informare, sensibilizare și prevenire;
 • Îmbunătățirea gradului de motivație a elevilor în combaterea violenței fizice și psihologice.
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente