Proiect preventiv educațional „Antitrafic – Antivictimizare” la Vaslui

Filtrează după județ

Desfășurată în: Vaslui

1. Denumire proiect: Proiect educațional „Antitrafic – Antivictimizare”

2. Inițiatori:
A.N.I.T.P. – CENTRUL REGIONAL IAŞI
IPJ VASLUI – BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ

3. Context general:
Traficul de persoane a fost denumit şi interpretat în mai multe feluri de-a lungul vremii, dar ASTĂZI este o infracţiune care destramă visuri şi speranţe. Înseamnă determinarea prin costrângere, răpire, inducere în eroare a tinerelor ca să se prostitueze, adulților şi copiilor să cerşească sau să presteze o muncă în mod forțat, ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate sau aservire.
Traficul de persoane mai poate presupune și prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană în mod ilegal. Din Europa până în Asia şi America acest fenomen nu are hotar dar poate fi prevenit şi combătut social şi infracţional.

Prin autorităţi şi organizaţii nonguvernamentale, prin şcoală şi comunitate, prin mass-media şi individual/personal, traficul de persoane poate fi prevenit pentru că el „mă priveşte şi pe MINE”.

Traficanţii care privează victimele de drepturile lor fundamentale: libertatea de mişcare, de a alege, de a deţine controlul asupra propriului corp şi a minţii, precum şi asupra viitorului prin intermediul tehnologiilor online (mobile, internet) prin reţele de socializare virtuală (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter etc.), prin oferte de locuri de muncă inexistente pot fi incriminaţi prin reclamarea lor în Justiţie.

Delincvența juvenilă este o problemă socială gravă, de o sensibilitate aparte. Datele statistice din ultimii ani indică o creștere a infractionalității în rândul minorilor, acest fapt conducând și la o evoluție a fenomenului delincvenței juvenile. Formele de bullying reprezintă pentru sănătatea copiilor, unul dintre cei mai puternici factori de risc, care prin complexitatea lui, devine dificil de gestionat și necesită atenția și acțiunea tuturor adulților din contextele de viață ale copiilor (părinți, cadre didactice, personal educațional) cu atât mai mult, cu cât uneori bullying-ul nu este vizibil și nici reclamat.

Familia, școala și poliția cooperează pentru prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, prin identificarea copiilor susceptibili la situații de risc, dar și prin realizarea în comun a unor acțiuni de autoprotecție cu caracter antivictimal și antiinfracțional.

Asigurarea unui mediu școlar sigur, protejat de diferitele forme de manifestare a criminalității, este o prioritate pentru Poliția Română, astfel, conform

Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de invățământ preuniversitar, consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar continuă să reprezinte o prioritate națională.

4. Scopul proiectului:

 • Conştientizarea în rândul elevilor a consecinţelor negative pe care îl are traficul de persoane şi în special traficul de minori, precum şi utilizarea internetului fără măsuri de siguranţă.
 • Adoptarea unor comportamente prosociale deprinse din educația juridică și psihoeducație.
 • Realizarea unei educații antivictimizare și antiinfracționale eficiente, în rândul copiilor.

5. Obiectivele proiectului:

 • Să cunoască legislaţia, răspunderea penală cu privire la traficul de fiinţe umane;
 • Să îşi însuşească metode de precauţie legate de protejarea propriei persoane, în cazul în care părăsesc teritoriul ţării sau în comunitatea unde îşi au domiciliul;
 • Să fie informați cu privire la fenomenul de bullying și cyberbullying, tipurile de cyberbullying, mediile de propagare, cauzele cyberbullying-ului, factorii de risc, efecte ale cyberbullying-ului;
 • Să cunoască modalități de prevenire ale cyberbullying-ului;
 • Să cunoască prevederile legale referitoare la bullying și cyberbullying.

6. Grup țintă:

Beneficiari direcţi:

 • elevi din clasele a – IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a


Beneficiari indirecţi:

 • cadrele didactice ale şcolii;
 • părinţii elevilor;
 • comunitatea locală.

7. Durata proiectului: Octombrie 2023 – Iunie 2024

8. Direcții de acțiune:
Transmiterea și promovarea informaţiilor şi a recomandărilor preventive direct, prin intermediul mass-media și al terților.

9. Parteneri:
Unitățile de învățământ unde vor fi desfășurate activitățile specifice.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

10. Materiale suport realizate:

 • afişe, fotografii, pliante, alte materiale informative puse la dispoziţie de ANITP-CR Iaşi și IPJ Vaslui – Biroul Siguranța Școlară;
 • filme pe tema siguranţei pe Internet, traficului de persoane puse la dispoziţie de ANITP-CR Iaşi.

11. Rezultatele proiectului:
Campania se desfășoară în perioada Octombrie 2023- Iunie 2024, la finalul căreia va fi realizată o sinteză cu indicatorii specifici. În prezent, au fost realizate un număr de aproximativ 3 de activități la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente