Proiect pentru reducerea violenței fizice și psihologice la nivelul unităților de învățământ din județul Covasna

Filtrează după județ

Desfășurată în: Covasna

1. Denumire proiect: Proiect pentru reducerea violenței fizice și psihologice la nivelul unităților de învățământ din județul Covasna.

2. Inițiatori: IPJ Covasna – Biroul Siguranța Școlară și ISJ Covasna

3. Context general:
Violența în unitățile de învățământ reprezintă un fenomen de actualitate, prezent în preocupările instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar și pe agenda mass-mediei sau a societății civile.
Ponderea cea mai mare în totalul violențelor înregistrate în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ este reprezentată de loviri alte violențe. Acestea reprezintă între 88 și 94% din totalul infracțiunilor cu violență înregistrate în unitățile de învățământ în ultimii patru ani. Cifre semnificative sunt deținute de vătămările corporale din culpă. Cele mai multe infracțiuni sunt consecințele unor conflicte spontane între colegi, care degenerează în acte de violență fizică. Se remarcă însă o tendință de creștere a violențelor rezultate în urma unor situații de tip bullying în care elevii erau implicați și care au ajuns să degenereze pe fondul unei lipse de intervenție sau a unei intervenții ineficiente a actorilor responsabili în domeniu.

4. Scopul proiectului: Eficientizarea modului de acţiune în domeniul prevenirii violenţei fizice şi psihologice (bullying) care se manifestă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

5. Obiectivele proiectului:

 • Eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea violenţei fizice şi psihologice (bullying) în unitatea de învăţământ preuniversitar participantă;
 • Formarea de atitudini morale în sprijinul prevenirii și înlăturării violenței în mediul școlar prin cunoașterea sensului valorilor: sinceritate, toleranță, colegialitate, prietenie, stăpânire de sine, respect, modestie, curaj, responsabilitate, colaborare, comunicare;
 • Creşterea capacităţii de soluţionare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor care manifestă comportamente antisociale;
 • Eficientizarea modului de asigurare a pazei unităţii de învăţământ implicate în proiect, în special prin implicarea autorităților locale.

6. Grup țintă:

 • Elevii unităților de învățământ din județul Covasna la nivelul cărora au fost semnalate/descoperite probleme cu privire la violență fizică respectiv psihologică.
 • Cadrele didactice din comisiile şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii în domeniul prevenirii şi eliminării oricărei forme de segregare şcolară.
 • Cadrele didactice care îndeplinesc funcţia de profesor diriginte la clasele de gimnaziu;
 • Personalul de pază al unităţii de învăţământ incluse în proiect;
 • Părinţii elevilor care manifestă comportamente antisociale.

7. Durata proiectului: Proiectul a fost inițiat în anul școlar 2022-2023 și a fost prelungit pentru anul școlar 2023-2024 cu posibilitatea prelungirii.

8. Direcții de acțiune:

 • Organizarea de activități pentru informarea elevilor, părinților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar cu privire la consecințele juridice săvârșirii unor fapte de natură penală sau contravențională.
 • Distribuirea de materiale cu recomandări preventive grupurilor țintă.

9. Parteneri: ISJ Covasna

10. Materiale suport realizate:
Materiale informative cu privire la răspunderea juridică a minorilor, realizate în vederea conștientizării minorilor cu privire la consecințele pe care le pot suporta în cazul comiterii unor fapte antisociale de natură penală sau contravențională.

Prezentare PowerPoint – aici.

Prezentare PowerPoint – aici.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente