Proiect pentru prevenirea violenței psihologice – bullying  și a victimizării minorilor în unitățile de invățământ „SIGURANȚA ÎN ȘCOLI!” la Vaslui

Filtrează după județ

Desfășurată în: Vaslui

1. Denumire proiect: Proiect pentru prevenirea violenței psihologice –bullying și a victimizării minorilor în unitățile de invățământ „SIGURANȚA ÎN ȘCOLI!”

2. Inițiatori: IPJ VASLUI – BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ

3. Context general:
Asigurarea unui mediu școlar sigur, protejat de diferitele forme de manifestare a criminalității, este o prioritate pentru Poliția Română, mai ales că siguranţa şcolară constituie una dintre principalele condiţii pentru existenţa unui învăţământ preuniversitar de calitate.
Principalii parteneri implicaţi în acest proces permanent, activ şi în continuă modelare sunt elevii, părinţii, şcolile, poliţia, precum şi alţi parteneri, fiecăruia dintre aceştia revenindu-i un rol specific, cu atribuţii bine determinate, drepturi, îndatoriri şi responsabilităţi în crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor specifice de realizare a unui climat optim de siguranţă şcolară.

La momentul actual, principalele teme ce preocupă societatea sunt reflectate şi au efecte directe şi indirecte asupra siguranţei în şcoală. Exemplele sunt numeroase, de la alcool şi substanţe interzise, la violenţă şi delincvenţă juvenilă şi, în unele cazuri discriminare ş.a.m.d.

Tinerii prezintă un nivel tot mai crescut de toleranţă faţă de violenţa verbală sau fizică – iar violenţa fizică este numai vârful unei piramide construite pe violenţa verbală, ameninţări şi jigniri care se află la bază. Lipsa de inhibiţie în exprimări ce conţin jigniri şi ameninţări, ironii gratuite, dar și evoluția fluctuantă a comportamentelor deviante ce se cristalizează în diferite tulburări de personalitate, constituie un prim element de risc ca astfel de comportamente să ajungă să pară ”de la sine înţelese” şi aşa, treptat – ca reacţie, să escaladeze până la forme grave de violență fizică.

Preocupările elevilor şi profesorilor, în strânsă cooperare cu părinţii, trebuie să fie legate de prevenirea şi combaterea atitudinilor şi manifestărilor ce încurajează violenţa sub toate formele sale, fiind incluse aici și celelalte manifestări negative a vârstei minorității: consumul de alcool și consum de substanțe psihoactive, traficul de droguri, furturile, toate fiind regăsite în statisticile legate de delincvenţa juvenilă.

În acest context, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi zona adiacentă, constituie o preocupare prioritară la nivelul instituţiilor statului român având atribuţii legale în materie, autorităţi centrale şi locale, poliţie şi jandarmerie, situaţii de urgenţă, toate urmărind prin demersurile lor să vină în sprijinul şcolii, părinţilor şi elevilor.

Anual în instituțiile ce au ca obiect tratarea bolilor psihice, se prezintă un număr din ce în ce mai mare de copii și adolescenți cu simtomatologie specifică tulburărilor psiho-emoționale. Numărul considerabil al cazurilor de bullying din unitățile de învățământ face vizibile manifestări ale tulburărilor de comportament, frica, anxietatea, depresia sau tulburări de atașament. Acestea sunt doar câteva din efectele agresivității, identificate atât în rândul agresorilor, dar în special al copiilor victimă. Copiii agresați sunt în mare pericol să devină la rândul lor, agresori.

4. Scopul proiectului:
Creșterea nivelului de siguranță a elevilor din unitățile de învățământ de la nivelul județului Vaslui și totodată eficientizarea modului de acțiune în domeniul prevenirii violenței fizice și psihologice (bullying) care se manifestă în unitățile de învățământ preuniversitar.

5. Obiectivele proiectului:

  • Derularea unor activități de informare privind violența în școală, bullyingul, răspunderea legală a minorilor și consecințele săvârșirii unor fapte de natură penală;
  • Derularea unor activități educativ-preventive care să vizeze dezvoltarea comportamentului asertiv și abilităților non-violente de gestionare a conflictelor în rândul elevilor;
  • Relaționarea cu cadrele didactice din unitățile de învățământ care fac parte din grupurile de acțiune antibullying / Comisia școlară pentru prevenirea și eliminarea violenței / grupurile de acțiune.
  • În cadrul activităților desfășurate se vor identifica elevii aflați în situații de risc/vulnerabili, școlarizați în unitatea de învățământ respectivă.

6. Grup țintă:

  • Elevii de gimnaziu din unităților de învățământ de pe raza judeţului Vaslui;
  • Cadrele didactice din unitățile de învățământ.

7. Durata proiectului: Perioada de derulare: octombrie 2023 – iulie 2024.

8. Direcții de acțiune:
Transmiterea și promovarea informaţiilor şi a recomandărilor preventive direct, prin intermediul mass-media și al terților.

9. Parteneri:

  • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui;
  • Inspectoratul Școlar Județean Vaslui;
  • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.

10. Materiale suport realizate:
Pliante, afișe, materiale format electronic (Power Point) de prezentare a temelor de interes, materiale specifice.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente