Proiect pentru prevenirea absenteismului școlar, abandonului școlar, comportamentelor de tip bullying, comportamentelor infracționale și scăderea riscului victimal în rândul elevilor la Școala Gimnazială Negru Vodă Pitești

Filtrează după județ

Desfășurată în: Argeș

1. Denumire proiect: Proiect pentru prevenirea absenteismului școlar, abandonului școlar, comportamentelor de tip bullying, comportamentelor infracționale și scăderea riscului victimal în rândul elevilor

2. Inițiatori: I.P.J. Argeș-Biroul Siguranță Școlară

3. Context general: Prevenirea comportamentelor antisociale implică o combinație de strategii educaționale, sociale și de intervenție prin educație și conștientizare, sprijin familial, promovarea modelelor pozitive în societate, implementarea programelor de intervenție timpurie pentru persoanele care prezintă comportamente antisociale, supravegherea corespunzătore și consecințele clare pentru încălcarea legii, dezvoltarea abilităților de comunicare și soluționare a conflictelor, consilierea. Combinând aceste strategii, putem contribui la reducerea comportamentelor antisociale și la crearea unei societăți mai armonioase și mai sănătoase.

4. Scopul proiectului: Eficientizarea modului de acțiune în domeniul prevenirii violenței fizice și psihologice de tip bullying care se manifestă în unitatea de învățământ, stabilirea de canale și fluxuri de comunicare pentru un dialog permanent în vederea asigurării unor reacții instituționale adecvate situațiilor înregistrate și stabilirea unui set unitar de reguli privind modul de desfășurare a activităților derulate, în vederea creșterii siguranței elevilor.

5. Obiectivele proiectului:

 • creșterea capacității de soluționare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor care manifestă comportamente anti-sociale;
 • motivarea elevilor prin implicarea activă în activitățile școlare;
 • scăderea pe termen mediu și lung a faptelor de natură penală și contravențională săvârșite de elevilor.

6. Grup țintă:

 • elevii din clasele pregătitoare – a-VIII-a;
 • cadrele didactice din cadrul unității de învățământ care fac parte din comisia pentru prevenirea și eliminarea faptelor de violență;
 • cadrele didactice din cadrul unității de învățământ care fac parte din grupul de acțiune antibullying;
 • cadrele didactice din cadrul unității de învățământ care îndeplinesc funcția de diriginte/învățător;
 • părinții elevilor care manifestă comportamente antisociale.

7. Durata proiectului: an școlar 2023-2024

8. Direcții de acțiune:

 • desfășurarea de activități informativ-preventive în funcție de nivelul vârstei;
 • prezentarea în cadrul activităților a materialelor de informare cu privire la fenomenul de bullying și consecințele fizice, psihologice și juridice ale acestor fapte;
 • planificarea și desfășurarea activităților de consiliere juridică a elevilor și părinților ce manifestă comportamente antisociale.

9. Parteneri: Școala Gimnazială Negru Vodă Pitești

10. Materiale suport realizate: Ghidul Law Is Cool de informare și responsabilizare pentru reducerea faptelor de violență în mediul școlar .

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente