Proiect de prevenire a comportamentului de tip bullying/ cyberbullying în mediul școlar preuniversitar „ȘCOALĂ  FĂRĂ  BULLYING!”

Filtrează după județ

Desfășurată în: Iași

1. Denumire proiect: ȘCOALĂ FĂRĂ BULLYING! – Proiect de prevenire a comportamentului de tip bullying/ cyberbullying în mediul școlar preuniversitar

2. Inițiatori: IPJ Iași – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
Mass-media, cercetările și statisticile oficiale evidențiază o creștere importantă a actelor de violență fizică, emoțională sau verbală petrecute în rândul elevilor.

La nivel național, conform unui studiu național realizat în anul 2019, peste 70% dintre elevi au fost victime ale acestui comportament, însă doar aproximativ 40% dintre acestea au avut curajul de a recunoaște că au ajuns în această postură.

De asemenea, este relevant faptul că peste 60% dintre victime au spus că agresorul a fost un elev.

4. Scopul proiectului:

 • Informarea elevilor din județul Iași cu privire la caracteristicile acestui fenomen, modalitățile de identificare și combatere (precizarea componenței și a rolului grupului de acțiune antibullying înființat la nivelul fiecărei unități de învățământ), precum și consecințele legale pe care le poate avea manifestarea unui comportament asociat fenomenului de bullying/cyberbullying de către un minor;
 • Reducerea fenomenului violenței verbale sau fizice în rândul elevilor, în unitățile școlare.

5. Obiectivele proiectului:

 • Identificarea unităţilor de învăţământ, incluzând şi zonele adiacente acestora, cu risc crescut de manifestare a infracţiunilor comise cu violenţă, în cadrul cărora va fi implementat proiectul;
 • Eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea violenţei fizice şi psihologice (bullying) în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Creşterea capacităţii de soluţionare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor, care manifestă comportamente antisociale.

6. Grup țintă:
De acest proiect beneficiază elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal de la unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Iași.

7. Durata proiectului: Proiectul se derulează în perioada februarie 2023– iunie 2024;

8. Direcții de acțiune:

 • Informarea elevilor din mediul preuniversitar cu privire la fenomenul de violență fizică și psihologică, precum și cu privire la comportamentele deviante în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;
 • Conștientizarea impactului și a consecințelor comportamentului de tip bullying de către beneficiarii proiectului;
 • Sprijinirea elevilor în procesul de dezvoltare a abilităților cognitive, emoționale și sociale, respectiv a empatie cu scopul diminhuării tendințelor agresive;
 • Dezvoltarea și amplificarea competențelor de identificare și soluționarea problemelor în vederea diminuării riscului de implicare în evenimente negative.

9. Parteneri:

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI
 • WORLD VISION ROMÂNIA

10. Materiale suport realizate: afișe și flyere.

11. Rezultatele proiectului:
Până la finalul anului 2023, au fost desfășurate 115 activități informativ preventive.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente