Direcția Siguranța Școlară

Direcția Siguranța Școlară este unitate operativă centrală, fără personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul prevenirii și combaterii criminalităţii în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ, în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice.

  Direcția Siguranța Școlară este organizată și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 218 / 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 360 / 2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 416 / 09.05.2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. I / 1.842 din 08.09.2020 privind efectuarea unor modificări în structura organizatorică a Poliției Române, cu aplicabilitate de la 09.09.2020.

  În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Direcția Siguranța Școlară:

  • iniţiază, dezvoltă, sprijină și coordonează, la nivel național și teritorial, realizarea și implementarea de programe, proiecte sau campanii preventive în domeniul siguranței școlare, în parteneriat cu instituţii publice centrale şi locale, asociații și organizații neguvernamentale, reprezentanţi mass-media, asociaţii profesionale sau entităţi ale mediului de afaceri;
  • dezvoltă parteneriatul Poliţiei Române cu reprezentanţii Ministerului Educației, inspectoratelor şcolare judeţene, formelor asociative ale elevilor, părinților, autorităților și instituțiilor publice cu atribuţii în domeniu, pentru identificarea riscurilor asociate şi stabilirea măsurilor comune destinate creşterii siguranţei în unităţile de învăţământ;
  • elaborează analize pentru fundamentarea procesului decizional, asigurarea implementării soluțiilor identificate, precum și reglementarea unitară a modului de desfășurare a activităților de către structurile teritoriale pentru siguranţa şcolară;
  • organizează, coordonează şi monitorizează la nivel național, regional sau local, acțiuni proprii sau comune cu alte structuri ale poliţiei, pentru prevenirea și combaterea încălcării prevederilor legale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ.
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente