Despre siguranța școlară

Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar reprezintă o prioritate națională, atât pentru instituțiile statului cu atribuții în domeniu, cât și pentru reprezentanții societății civile, aplicarea măsurilor structurilor cu responsabilități în creșterea gradului de siguranță școlară fiind integrate în mecanisme de cooperare interinstituțională.

Gradul de siguranță nu se rezumă la incidența unor fapte comise cu violență, ci vizează impactul mai multor factori, cu determinări psihologice, sociale, culturale și economice.

Crearea unui mediu școlar sigur îmbunătățește calitatea relațiilor și a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educațional și contribuie în mod esențial la calitatea acestuia.

Școala nu este o entitate izolată, ci este o parte integrantă a comunității, asociată dinamicii sociale, iar problemele cu care se confruntă ca instituție și mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.

În această abordare, crearea unui mediu școlar sigur presupune conjugarea eforturilor tuturor persoanelor angrenate în actul educațional și care contribuie în mod esențial, la calitatea acestuia.

Siguranța în mediul școlar reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului României, aplicarea măsurilor structurilor cu responsabilități în domeniu fiind integrate în mecanisme de cooperare interinstituțională pentru crearea cadrului necesar aplicării unitare, la nivel național, a activităților subsumate obiectivului de consolidare a climatului de siguranță școlară.

Planul Național Cadru de Acțiune pentru siguranţa școlară creează cadrul necesar aplicării unitare, la nivel național, a activităților subsumate obiectivului de consolidare a climatului de siguranța școlară, consolidând parteneriatul interinstituțional, prin includerea în cadrul mecanismului de cooperare / colaborare a:

  • Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.);
  • Ministerul Educației (M.E.);
  • Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (M.F.T.E.S.);
  • Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (M.M.S.S.);
  • Ministerului Culturii (M.C.);
  • Ministerului Sănătății (M.S.);
  • Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.).

Puteți consulta Planul Național Cadru de Acțiune pentru siguranţa școlarăaici.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente