Poiect de prevenire a bullyingului în rândul tinerilor „Friendship is in your hands” din Prahova

Filtrează după județ

Desfășurată în: Prahova

1. Denumire proiect: Poiect de prevenire a bullyingului in randul tinerilor – „Friendship is in your hands”

2. Inițiatori: Biroul Siguranța Școlară-I.P.J. Prahova și Fundația Județeană pentru Tineret Prahova

3. Context general:
Având în vedere faptul că la acest moment, violența în unitățile de învățămâmt reprezintă un fenomen de actualitate, care este prezent în preocupările instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar și pentru societatea civilă, se conturează necesitatea orientării actvităților instructiv-educative, cu precădere către prevenirea infracțiunilor comise cu violență, bullying, dezvoltarea abilităților non-violente de gestionare a conflictelor, răspunderea juridică a minorilor, prevenirea infracțiunilor cu violență, infracțiunilor contra minorilor și a altor infracțiuni înregistrate în unitățile de învățământ

4. Scopul proiectului: Proiectul are ca scop prevenirea și reducerea fenomenului de bullying din şcoli.

5. Obiectivele proiectului:

  • Promovarea climatului școlar pozitiv
  • Educarea elevilor dar și a cadrelor didactice despre consecințele bullyingului
  • Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale și facilitarea comunicării eschise între elevi
  • Crearea unui mediu sigur și securizant pentru elevi.
  • Crearea unei dinamici de grup propice învățării active prin metode nonformale;
  • Prezentarea tipurilor de bullying şi a „actorilor” care pot fi implicaţi într-o astfel de situaţie;
  • Prezentarea de către reprezentantul IJP Prahova a unor cazuri concrete de bullying petrecute în mediul şcolar şi măsuri de intervenţie.

6. Grup țintă:
Grupul ţintă va fi format din elevi cu vârsta între 13-15 ani, din 30 de unități de învățământ de pe raza municipiului Ploiești și localități apropiate, elevi aflaţi în situaţii vulnerabile, cu oportunităţi reduse, care nu au posibilităţi de informare cu privire la tema abordată, respectând egalitatea de gen şi de şanse.

7. Durata proiectului: anul școlar 2023-2024

8. Parteneri: Reprezentanți ai Fundației Județene pentru Tineret Prahova, voluntari ai Asociației ”Tinerii voluntari”- Valea Călugărească

9. Materiale suport realizate: prezentări power point, filme, flyere, mesaje antibullying.

10. Rezultatele proiectului: participarea a unui număr de aproximativ 900 de elevi la atelierele de lucru

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente