Parteneri pentru siguranța școlară

În contextul în care provocările privind integritatea fizică și emoțională cu care se confruntă membrii comunităților de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar sunt într-o continuă dinamică și transformare, vulnerabilizând starea de bine și echilibrul psiho-emoțional al acestora, acțiuni ce pot constitui un factor potențator al apariției simptomelor de anxietate, depresie, diverselor fobii și adicții în viața viitorului adult, apare necesitatea derulării unor activități și programe educativ – informative orientate către prevenirea unor astfel de comportamente.

În acest demers, Poliția Română a cooptat parteneri atât din zona guvernamentală, cât și din societatea civilă având ca domeniu de interes siguranța copiilor, iar în baza acordurilor / protocoalelor de colaborare încheiate au inițiat și derulat activități comune în mediul școlar, în scopul creșterii gradului de siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Parteneri activi:

Federația Națională a Părinților – Edupart
Consiliul Național al Elevilor
Asociația Părinților Isteți
Salvați Copiii
Fundația Terre des Hommes
Asociația Happy Minds
Asociația eLiberare

Activităţi desfășurate în cadrul parteneriatelor:

  • inițierea și implementarea de programe / proiecte / campanii la nivel național pentru prevenirea și combaterea violenței în unitățile de învățământ preuniversitar;
  • organizarea și implementarea unor activități menite să faciliteze comunicarea eficientă între elevi, cadre didactice și părinți, precum: ateliere de dezvoltare personală, sesiuni de educare și informare, grupuri de suport și workshop-uri;
  • organizarea de întâlniri, seminarii, conferințe de presă, sesiuni de comunicări, etc., în scopul generalizării experienței pozitive și promovării unor noi modalități de acțiune / colaborare;
  • organizarea și implementarea unor activități, comune, cu instituții partenere ale părților, care pot susține dezvoltarea unui mediu școlar mai sigur.
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente