Ministerul Educației

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoțională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât și orice alte activități sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari și a personalului din învățământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar.

Ordin nr. 6.631/10.11.2023 pentru aprobarea Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” și pentru alocarea sumelor provenind din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității

În 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 198/2023, Ministerul Educației aprobă Planul național de combatere a violenței școlare (PNCVS).

Pe baza PNCVS, ROFUIP și a unei evaluări a climatului școlar, în colaborare cu reprezentanții elevilor, reprezentanții părinților și cu instituțiile locale abilitate, precum serviciul siguranță școlară, serviciul public de asistență socială, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, unitățile de învățământ adoptă planuri de prevenire și reducere a violenței în școli.

Planul Național Cadru de Acțiune pentru siguranţa școlară creează cadrul necesar aplicării unitare, la nivel național, a activităților subsumate obiectivului de consolidare a climatului de siguranța școlară, consolidând parteneriatul interinstituțional, prin includerea în cadrul mecanismului de cooperare / colaborare a:

  • Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.);
  • Ministerul Educației (M.E.);
  • Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (M.F.T.E.S.);
  • Ministerului Muncii și solidarității Sociale (M.M.S.S.);
  • Ministerului Culturii (M.C.);
  • Ministerului Sănătății (M.S.);
  • Departamentului pentru Românii de pretutindeni (D.R.P.).

Puteți consulta Planul Național Cadru de Acțiune pentru siguranţa școlarăaici.

Puteți consulta harta cu datele de contact ale Inspectoratelor Școlare Județene – aici.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente