Agenția Națională Antidrog

Potrivit HG nr. 461/2011, Agenția Națională Antidrog este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, politicile în domeniul drogurilor, urmărind realizarea obiectivelor prevăzute în documentele naționale strategice, elaborate în acord cu principiile şi domeniile prioritare ale Strategiei UE în materie de droguri.

În baza prevederilor OMAI nr. 52/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aceasta are misiunea de a dezvolta, a promova şi a implementa, într-o manieră unitară, integrată şi continuă, răspunsul din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în deplin acord cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

În cadrul Agenției Naționale Antidrog (ANA) funcționează o rețea națională de 47 centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog (41 de CPECA judeţene şi 6 CPECA în municipiul Bucureşti, câte unul pentru fiecare sector), care furnizează servicii integrate în domeniul reducerii cererii de droguri și policonsum, la nivelul comunităților locale.

link site: http://ana.gov.ro/

Rețeaua Națională de Centre de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA):

link: http://ana.gov.ro/despre-institutie/reteaua-nationala/

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente