Fenomenul de violență școlară pentru ciclul gimnazial
Despre lecție

Ce este violența școlară? 

Violența școlară se produce în perimetrul unității de învățământ preuniversitar, în cadrul activităților școlare / extrașcolare organizate de cadrele didactice și constă în utilizarea forței și a constrângerii de către un elev / grup de elevi, în scopul impunerii voinței asupra altuia /altora.