Conținut curs
Fenomenul de violență școlară
Despre lecție

să vorbești cu o persoană în care ai încredere (prieteni, părinți, diriginte, polițist, profesor ș.a.).

  • să soliciți și să accepți ajutorul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, i eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;

să soliciți și să accepți ajutorul uni specialist (consilier școlar, psihoterapeut);

  • să cunoști normele legale în vigoare:
  • Ordinul MEdu nr .6235 din 2023: Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar;
  • Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007, privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului educaţiei cercetării nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
  • Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării științifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, care se corelează cu Legea nr. 272/ 2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 49/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie.