Conținut curs
Fenomenul de violență școlară
Despre lecție

Ce este infracțiunea?

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.

Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale.
Fapta constituie infracțiune numai dacă a fost săvârșită cu forma de vinovăție cerută de legea penală.
Vinovăția există când fapta este comisă cu intenție sau din culpă

Care sunt persoanele implicate în săvârșirea unei infracțiuni.

 Autorul și participanții

Autoruleste persoana care săvârșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.

Coautori sunt persoanele care săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală.

Instigatoruleste persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală.

Compliceleeste persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Pedeapsa pentru participanțicoautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

Care sunt pedepsele pentru comiterea unei infracțiuni?

Pedepsele pot fi principale și complementare 

Pedepsele principale sunt:

  • Detențiunea pe viață;
  • Închisoarea. 

Pedepsele complementare sunt:

  • Interzicerea executării unor drepturi;
  • Degradarea militară;
  • Publicarea hotărârii de condamnare.