Conținut curs
Fenomenul de violență școlară
Despre lecție

Definiția contravenției:

Contravenția este fapta săvârșită cu vinovăție, care prezintă un pericol social mai redus decât infracțiunea și este stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Tipurile de sancțiuni contravenționale:

Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare

Sancțiunile principale sunt:

  • Avertismentul;
  • Amenda contravențională;
  • Prestarea unei activități în folosul comunității.

Sancțiunile contravenționale complementare sunt:

  • Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții;
  • Suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
  • Închiderea unității;
  • Blocarea contului bancar;
  • Suspendarea activității agentului economic;
  • Retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;
  • Desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.

Cadrul legislativ:

Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme  de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Exemple de contravenții:

Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

Pct. 1. Săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, profanarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;

Pct. 4. Aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanțe inflamante, iritant – lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrității corporale sau sănătății, ori pagube materiale;

Pct. 14. Scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;

Pct. 24. Provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;

Pct. 31. Refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

Pct. 32. Îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârșirea de contravenții.