Categorie: Vâlcea

1. Denumire campanie: FII RESPONSABIL!

2. Inițiatori: IPJ VÂLCEA prin Biroul Siguranța Școlară, BAPC, SOP, Politia Orașului Horezu

3. Context general:
Violenţa în unităţile de învăţământ și traficul/consumul de droguri reprezintă fenomene de actualitate, prezente în preocupările instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi pe agenda mass-mediei sau a societăţii civile.

Prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor şi aplicarea cu operativitate a unor măsuri de corecţie adoptate pentru minorii autori de infracţiuni pot determina, cu un grad mare de reuşită, formarea unor generaţii de tineri care resping tentaţiile ilicite şi anturajele delincvente.

Analizând infracționalitatea înregistrată în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vâlcea, în anul școlar 2022-2023, se constată faptul că la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea au fost sesizate 79 infracțiuni, 56 comise în mediul urban și 23 comise în mediul rural.
Din cele 79 infracțiuni, 77 au fost comise în incinta unor unități școlare și 2 fapte au fost comise în zona adiacentă.

4. Scopul campaniei: Prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor, a traficului şi consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive.

5. Obiectivele campaniei:

  • Creșterea capacitãții de soluționare non-violentã a conflictelor în rândul elevilor care manifestã comportamente antisociale;
  • Conştientizarea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari despre impactul negativ şi consecinţele pe termen lung în dezvoltarea adolescenţilor, pe care le are violenta fizica sau psihologica;
  • Îmbunătăţirea relaţiilor sociale între elevi şi schimbarea atitudinii faţă de violenţa verbală, fizică, a abuzului emoţional şi a excluderii sociale;
  • Creşterea nivelului de cunoştinţe despre efectele negative consumului de droguri, consecintelele legale ale traficului de substante intrezise.

6. Grup țintă: Elevii claselor V-XII ( 11-18 ani )

7. Durata campaniei: octombrie 2023- februarie 2024.

8. Direcții de acțiune:

  • Informarea elevilor cu privire la consecinţele actelor de violenţă şi la modalităţile concrete de prevenire a acestora;
  • Transmiterea mesajelor şi a recomandărilor preventive direct și prin intermediul mass-media;
  • Prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri sau a altor substanțe psihoactive în rândul tinerilor.

9. Parteneri: ISJ Vâlcea, IJJ Vâlcea, CPECA Vâlcea, CJRAE Vâlcea, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente