Categorie: Sălaj

1. Denumire campanie: HOW TO SURVIVE HIGH SCHOOL

2. Inițiatori: Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
Având în vedere faptul că delincvența juvenilă are implicații deosebite, cu efecte pe termen lung asupra celor care săvârșesc astfel de fapte antisociale, iar înregistrarea unor astfel de evenimente în școli induce un sentiment de insecuritate cu efecte negative asupra procesului educațional, îmbunătățirea siguranței în incinta și zona adiacentă de învățământ reprezintă un efort conjugat din partea tuturor factorilor sociali cu atributii sau interes în domeniu, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj prin structurile competente pe acest domeniu acţionează pentru eficientizarea și concretizarea măsurilor adoptate în vederea consolidării și menținerii siguranței în școli.

4. Scopul campaniei: Prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor, a consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive și reducerea riscului de victimizare.

5. Obiectivele campaniei:

  • Identificarea unitaților de învățământ cu risc crescut de manifestare a infractiunilor comise cu violență, în cadrul cărora va fi implementată campania;
  • Intentificarea colaborății interinstituțională cu implicarea organizațiilor cu interes în protejarea minorilor în vederea creșterii nivelului de siguranță în mediul școlar;
  • Conștientizarea efectelor asociate consumului de substanțe psihoactive atât în comunitatea de elevi, cât și în rândul părinților.

6. Grup țintă: Campania se va adresa elevilor din clasele gimnaziale și liceale din unitățile de învățământ din județul Sălaj

7. Durata campaniei: perioada 21 noiembrie 2023 – 16 februarie 2024, cu posibilitatea prelungirii acesteia și modificarea activităților cuprinse în calendar, a partenerilor și a perioadei de desfășurare.

8. Direcții de acțiune:

  • Informarea elevilor cu privire la consecinţele actelor de violenţă şi la modalităţile concrete de prevenire a acestora;
  • Prevenirea și combaterea traficului/consumului ilicit de droguri sau altor substanțe psihoactive în rândul tinerilor;
  • Transmiterea informaţiilor şi a recomandărilor preventive direct și prin intermediul mass-media.

9. Parteneri:

  • Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj
  • Consililul Județean al Elevilor Sălaj
  • Societatea Națională de Crucea Roșie-Filiala Sălaj
  • Societatea neguvernamentală ”Teen Challenge”- Cluj
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente