Categorie: Mureș

1. Denumire campanie: „Informează-te și vei fi în siguranță”

2. Inițiatori: IPJ Mureș – Biroul Siguranța Școlară și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Târgu-Mureș;

3. Context general:
Violenţa în unităţile de învăţământ reprezintă un fenomen de actualitate, prezent în preocupările instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi pe agenda mass-mediei sau a societăţii civile. Școala reprezintă factorul principal în formarea și educarea tinerei generații, fiind parte integrantă a comunității, iar problemele cu care se confruntă privesc întreaga societate. Preocuparea pentru prevenirea manifestărilor de violență, dilemele privind creșterea numărului de cazuri de elevi expuși comportamentelor de risc, strategiile de prevenire și combatere a acestor fenomene reprezintă o prioritate a Poliției Române.
Demersurile preventive pot fi asimilate procesului educaţional, în condiţiile în care cea mai mare parte a intervenţiilor preventive sunt desfăşurate în unităţile de învăţământ, existând posibilitatea implicării cadrelor didactice şi a părinţilor în informarea adecvată a tinerilor

4. Scopul campaniei:
Creșterea gradului de informare, sensibilizare și conștientizare de către elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar cu privire la implicațiile fenomenului traficului de persoane, riscurile asociate acestuia și modalităţile de prevenire. De asemenea, campania are ca scop prevenirea și combaterea manifestărilor violente în rândul minorilor și a formelor de bullying conturate în rândul lor.

5. Obiectivele campaniei:

 • Scăderea vulnerabilității în fața fenomenului traficului de persoane prin consilierea și informarea elevilor aflați în situație de risc asupra consecințelor acestuia și a metodelor de autoprotecție;
 • Instruirea unor grupe de elevi selectate din cadrul școlilor partenere în scopul transmiterii mesajului anti-trafic în rândul colegilor de clasă/școală, precum și oferirea unor instrumente și cunoștințe specifice cadrelor didactice pentru a fi în măsură să transmită mai departe informațiile primate pentru protecția elevilor cu care lucrează la clase;
 • Creșterea conștientizării fenomenului și diminuarea prejudecăților cu privire la statutul victimelor în rândul elevilor;
 • Prevenirea traficului de persoane/minori prin creșterea capacității de autoprotecție a grupurilor vulnerabile și de risc, în special în rândul copiilor care provin din medii dezavantajate;
 • Intensificarea colaborării interinstituțională cu implicarea organizațiilor cu interes în protejarea minorilor în vederea creșterii gradului de siguranță în mediul școlar.
 • Informarea și conștientizarea publicului țintă (minori, părinți, profesori) cu privire la diversele tipuri de violenţă: fizică, verbală, psihologică;
 • Înțelegerea fenomenului de bullying, cyberbullying şi a consecințelor negative ale fiecăruia;
 • Formarea şi dezvoltarea unui comportament nonviolent;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul minoratului – răspunderea penală şi minoratul; cunoaşterea costurilor delicvenţei –legale, psihologice, sociale; efectele delicvenţei juvenile pe termen lung.

6. Grup țintă: Elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar

7. Durata campaniei: ianuarie – iunie 2024;

8. Direcții de acțiune:

 • Distribuirea către beneficiari a unor materiale care conţin recomandări destinate autoprotecţiei;
 • Desfășurarea de activități punctuale în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș cu transmiterea de sfaturi și recomandări pentru evitarea victimizării.

9. Parteneri: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Târgu-Mureș;

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente