Categorie: Mehedinți

1. Denumire proiect: „PREVENTIN” pentru prevenirea actelor de violenţă şi a fenomenului de bullying, prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, a criminalitatii informatice si traficului de persoane

2. Inițiatori: IPJ Mehedinți -Biroul Siguranţă Şcolară în colaborare cu ISJ MEHEDINȚI/CJRAE Mehedinți/Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Mehedinți

3. Context general:
Delincvenţa juvenilă se referă la comportamentul minorilor care contravine legii, adică la săvârşirea de infracţiuni și contravenții.
Minoritatea este perioada cuprinsă între naşterea copilului şi momentul în care acesta devine adult, matur, adică până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Din cazuistica Poliţiei Române, cele mai frecvente acte antisociale comise în unităţile de învăţământ, între elevi, din sfera infracţiunilor şi contravenţiilor sunt lovirile şi bullying-ul. Pe lângă acestea, noile tendinţe din sfera criminalităţii juvenile, precum consumul de droguri, traficul de persoane, criminalitatea informatică reprezintă provocări la adresa siguranţei tinerilor, fiind considerate domenii prioritare de acţiune preventivă şi de combatere pentru poliţişti, dar şi pentru alte instituţii cu atribuţii pe linia siguranţei elevilor.
Riscul implicării tinerilor și copiilor din județul Mehedinți în activități deviante și delincvente.
Accesul redus al copiilor și tinerilor (elevilor), mai ales ai celor din mediul rural la informare cu privire la riscurile la care se expun în cadrul activităților deviante și delincvente și a implicațiilor și efectelor acestora asupra dezvoltării lor profesionale;
Nivelul redus al conștientizării efectelor activităților deviante și delincvente în rândul tinerilor cât şi necunoaşterea legislaţiei în vigoare.

4. Scopul proiectului:
Creșterea gradului de conștientizare (informare) a copiilor și tinerilor (elevi) din județul Mehedinți cu privire la riscurile comportamentelor deviante și delincvente asupra dezvoltării personale și vieții ulterioare ca tineri și adulți.

5. Obiectivele proiectului:

  • Informarea unui număr de 1000 de elevi din judeţul Mehedinţi privind comportamentele de risc, prevederilor legislative şi a serviciilor specializate.
  • Consolidarea relaţiei între partenerii sociali, identificarea şcolilor participante şi stabilirea legăturii cu conducerea unităţilor de învăţământ.
  • Oferirea unor informaţii consistente, actuale şi de interes pentru elevi, astfel încât mesajul preventiv în transmis în spaţiul public, să producă modificări la nivel comportamental în rândul elevilor.
  • Atragerea părinţilor şi cadrelor didactice în activităţi menite să contribuie la siguranţa elevilor.

6. Grup țintă:
Copii și tineri (elevi) din județul Mehedinți
Beneficiari: 1000 elevi din școli generale și licee;

7. Durata proiectului: Septembrie 2023 – Iunie 2024

8. Direcții de acțiune:

  • Proiectul se va realiza prin colaborarea la nivelul judeţului Mehedinţi între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională.
  • Activităţile vor consta în prezentarea unor conţinuturi cu caracter preventiv din sfera comportamentelor deviante şi delincvente, cu risc la adresa siguranţei tinerilor, specialiştii desemnaţi din cadrul instituţiei partenere fiind cei care vor disemina informaţia.
  • Consilierii şcolari îşi vor stabili pe parcursul anului şcolar 2023-2024, un planner cu activităţile din şcoli, elaborând un design al acestora ce va cuprinde: introducere în tema prezentărilor, momente ale expunerii fiecărui participant, fixare a informaţiilor şi concluzii.

9. Parteneri: CSAP – profesorii consilieri din cabinete – implicați în organizarea activității;

10. Materiale suport realizate: Materiale didactice şi de informare

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente