Categorie: Harghita

1. Denumire proiect: Proiect pentru diminuarea fenomenului violenţei fizice la Liceul Tehnologic ”Venczel Jozsef”, Liceul Tehnologic ”Johannes Kajoni” şi Liceul Tehnologic ”Kos Karoly”

2. Inițiatori: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
Violența în unitățile de învățământ reprezintă un fenomen de actualitate, prezent în preocupările instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar și pe agenda mass-mediei sau a societății civile. Statisticile naţionale şi internaționale atrag atenția asupra frecvenței ridicate a comportamentelor violente în învățământul din țara noastră, comparativ cu ceea ce se întâmplă în alte state: România se situează pe primele locuri din punct de vedere al violenței fizice și psihologice (bullying) înregistrate în școli. Rezultatele studiilor care măsoară fenomenul de-a lungul unei perioade mai îndelungate arată că problema continuă să se manifeste la cote importante, în pofida măsurilor luate.

Conform datelor statistice existente la nivelul I.P.J. Harghita, pe parcursul anului calendaristic 2022, (în lunile ianuarie – iunie şi septembrie – decembrie) au fost înregistrate, în total, 48 de infracțiuni în mediul școlar, comparativ cu perioada ianuarie – iunie a anului 2023 în care au fost sesizate 17 fapte de natură penală în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ dintre care 25 infracțiuni de ”Lovirea sau alte violențe”, 19 în mediul urban, 6 în mediul rural.

La nivelul judeţului Harghita, în urma analizei infracţionalităţii sesizate în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, au fost identificate trei unităţi de învăţământ cu risc criminogen ridicat, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, amplasate fiecare în imediata vecinătatea a celeilalte, respectiv în acelaşi perimetru: Liceul Tehnologic ”Venczel Jozsef”, Liceul Tehnologic ”Johannes Kajoni” şi Liceul Tehnologic ”Kos Karoly”.

4. Scopul proiectului:
Măsurile prevăzute își propun intervenția asupra principalelor cauze ale violenței, identificate ca urmare a analizei cazurilor sesizate poliției, și anume: lipsa conștientizării implicațiilor legale ale propriului comportament, lipsa de cunoaștere a instrumentelor și tehnicilor non-violente de soluționare a conflictelor, eficiența limitată a capacității de gestionare a situațiilor conflictuale de către actorii cu atribuții în domeniul siguranței școlare.

5. Obiectivele proiectului:

  • creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ mai sus menţionate
  • amplificarea climatului educațional pozitiv, prin dezvoltarea deprinderilor și abilităților psiho-emoționale și promovarea atitudinilor pozitive, asertive şi nonviolente între membrii comunității de liceeni
  • conștientizarea implicațiilor legale ale propriului comportament – răspunderea penală a minorilor şi a adulţilor.

6. Grup țintă:
Elevii de liceu (clasele IX-XII) din cadrul Liceului Tehnologic ”Venczel Jozsef”, Liceului Tehnologic ”Johannes Kajoni”, Liceului Tehnologic ”Kos Karoly”

7. Durata proiectului: anul școlar 2023-2024 – modulele II, III şi IV.

8. Parteneri:

  • Inspectoratul Școlar Județean Harghita;
  • Primăria Miercurea-Ciuc – Poliţia Locală Miercurea-Ciuc
  • Asociaţiile de părinţi din cadrul celor 3 unităţi de învăţământ/licee
  • Cadrele didactice din cadrul unităților de învățământ mai sus menționate, în calitate de membri ai Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității(CPEV).
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente