Categorie: Călărași

1. Denumire proiect: Fii Liber!

2. Inițiatori: IPJ Călărași – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general: Violența în unitățile de învățământ reprezintă un fenomen de actualitate, prezent în preocupările instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar și pe agenda mass-media sau a societății civile. Informarea corectă a elevilor din învățământul preuniversitar și a cadrelor didactice cu privire la fenomenul bullying, definire, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine, de a interveni pentru ei înșiși și/sau pentru alții, în vederea diminuării numărului de cazuri de acest fel reprezintă o prioritate pentru toate structurile de ordine și siguranță publică.

4. Scopul proiectului: Prevenirea și combaterea manifestărilor violente în rândul minorilor și a formelor de bullying conturate în rândul lor prin informarea, educarea și conștientizarea de către grupul țintă a fenomenelor și a implicațiilor morale, sociale și juridice, și totodată eficientizarea modului de acțiune în domeniul prevenirii violenței fizice și psihologice (bullying) care se manifestă în Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina.

5. Obiectivele proiectului: Eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea violenței fizice și psihologice (bullying) de la nivelul instituției de învățământ implicate prin informarea cu privire la responsabilitățile ce le revin cadrelor didactice și poliției în domeniul gestionării violenței din unitățile școlare.

6. Grup țintă:
Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi:

  • 60 elevi din clasele a XI-a ( 15-17 ani) ale Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași;
  • 3 cadre didactice care fac parte din Comisiile de Perevenire și Eliminarea Violenței;
  • 3 cadre didactice care vor participa la 6 activități;
  • 50 aparținători ai elevilor.

7. Durata proiectului: Proiectul se va derula în perioada 15 octombrie-22 decembrie 2023.

8. Direcții de acțiune:

  • Informarea elevilor cu privire la consecinţele actelor de violenţă şi la modalităţile concrete de prevenire a acestora;
  • Prevenirea și combaterea traficului/consumului ilicit de droguri sau altor substanțe psihoactive în rândul tinerilor;
  • Transmiterea informaţiilor şi a recomandărilor preventive direct și prin intermediul mass-media.

9. Parteneri:
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Călărași

10. Rezultatele proiectului: 6 activități desfășurate, în cooperare cu CPECA Călărași la care au participat 60 elevi din clasele a-XI-a și 6 cadre didactice.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii - 119

Dacă ești victimă sau suspectezi un caz de violență asupra copilului sună la 119!

Articole recente