Campanie preventivă ”Violența distruge vise!” Caraș-Severin

Filtrează după județ

Desfășurată în: Caraș-Severin

1. Denumire campanie: ”Violența distruge vise!”

2. Inițiatori: IPJ Caraș-Severin – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
Violența în mediul școlar este un fenomen complex cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate: astfel, școala este spațiul de manifestare a conflictului între copii, între adulți și copii, iar raportul de forțe sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal, acțional, simbolic) sunt variabile în înțelegerea fenomenului.
Agresivitatea are consecințe negative asupra securității psiho-emoționale a copiilor, cu atât mai mult cu cât are loc în mediul școlar, unde copilul se așteaptă să fie în siguranță, sub supravegherea unui adult. Dorința de a ieși în evidență, teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuți sunt factori ce determină comportamentul violent al elevilor în unitățile de învățământ.
Bullying-ul este în general caracterizat ca un comportament agresiv, intenționat, menit să provoace suferință și care implică întotdeauna un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă repetitiv și regulat într-un grup de copii.

4. Scopul campaniei: Eficientizarea modului de acţiune în domeniul prevenirii violenţei fizice şi psihologice (bullying) care se manifestă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

5. Obiectivele campaniei:
Implicarea activă a cadrelor didactice, elevilor și părinților în semnalarea cazurilor de violență fizică și psihologică (bullying) și soluționarea acestora ;
Reducerea riscului de implicare/victimizare a elevilor în fapte cu violenţă prin educaţie antibullying şi cunoaşterea legislaţiei în acest domeniu.

6. Grup țintă: Elevii școlilor gimnaziale și liceelor de pe raza județului Caraș-Severin, în special elevii problemă aflați în situație de risc criminogen, predispuși unui comportament cu caracter delincvențial și antisocial, membrii grupului antibullying, consilierii școlari, cadrele didactice și părinții elevilor.

7. Durata campaniei: 18.09-20.12.2023

8. Direcții de acțiune:

 • Asigurarea unui climat sigur și pozitiv în unitățile de învățământ bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine a elevului în unitatea de învățământ;
 • Identificarea riscurilor care pot genera situații de violență psihologică- bullying cu implicarea directă a cadrelor didactice și elevilor;
 • Promovarea relațiilor democratice, nonviolente între elevi prin toleranță, respect, incluziune și solidaritate, învățarea și exersarea empatiei precum și reducerea comportamentelor antisociale în mediul școlar;
 • Desfășurarea unor activități de informare, conștientizare și prevenire a fenomenului de bullying.

9.Parteneri:

 • Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin-Polițiile municipale/orășenești, Secțiile 1-10 poliție rurală;
 • Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin;
 • Unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Caraș-Severin;
 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Caraș-Severin;
 • Consiliul Județean al elevilor;
 • Organizația Neguvernamentală ”Salvați Copiii”, filiala Caraș-Severin;
 • Massmedia locală.

10. Rezultatele campaniei:
Număr de activități informativ-preventive adresate elevilor 250, din care:
– Prevenirea bullying-ului/cyberbllying-ului-70;
– Prevenirea infracțiunilor cu violență-96;
– Prezentarea legislației referitoare la răspunderea penală a minorilor-84;

Număr activități preventive destinate altor categorii de beneficiari:
– Instruiri ale cadrelor didactice în domeniul violenței școlare-23;
– Instruiri tematice în cadrul ședințelor cu părinții-2;

Număr beneficiari adulți în cadrul activităților desfășurate, din care:
– Elevi: 2442;
– Cadre didactice: 203;
– Părinți: 30.
– Număr elevi aflați în situație de risc/ vulnerabilitate identificați cu ocazia activităților desfășurate: 17/11;
– Număr materiale preventive distribuite: 740.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente