Campanie preventivă „RĂMÂI LIBER!” Botoșani

Filtrează după județ

Desfășurată în: Botoșani

1. Denumire campanie: „RĂMÂI LIBER!”

2. Inițiatori: IPJ Botoșani – Biroul Siguranța Școlară

3. Context general:
Potrivit Planului Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară în anul școlar 2023 – 2024, siguranța elevilor și a cadrelor didactice reprezintă un obiectiv prioritar al Ministerului Afacerilor Interne și respectiv al celorlalți factori guvernamentali, semnatari ai planului, activitățile derulate în acest domeniu având scopul de a crea un mediu școlar propice, care să asigure calitatea actului educațional la standarde ridicate, pe toate palierele.
Privită în ansamblul ei, siguranța elevilor presupune desfășurarea activităților circumscrise intr-o paletă largă, adaptată permanent la evoluțiile în plan social, cultural și economic, concentrate pe domenii ca violența, fenomenul de bullying, consumul de substanțe interzise, traficul de persoane, infracțiuni contra patrimoniului,siguranța rutieră, siguranța on-line, etc.
Potrivit Raportului național privind situația drogurilor în România în anul 2021, al Agenției Naționale Antidrog, aproximativ 9.5% dintre elevii de 16 ani au consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vieții, iar 9% au consumat în perioada raportată.
În rândul populației de vârstă școlară, canabisul reprezintă cel mai consumat drog ilicit, cea mai mică vârstă de debut declarată fiind de 13 ani.
8,7% dintre adolescenții de 16 ani au consumat canabis de-a lungul vieții, 7,2% au consumat în 2021.
1% dintre elevi au debutat în consumul de canabis la vârsta de 13 ani sau mai devreme.

4. Scopul campaniei:
Informarea si sensibilizarea elevilor din învățământul gimnazial/liceal și a comunității școlare , cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de substanțe interzise și creșterea gradului de responsabilitate în ceea ce privește informarea și educarea în familie și în școală.

5. Obiectivele campaniei:

  • Informarea unui număr de 3.000 de elevi cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani din 9 unități de învățământ liceal, cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de substanțe interzise, prin 30 de sesiuni de informare/dezbateri cu elevii și cadrele didactice /clasă cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de substanțe interzise.
  • Sensibilizarea comunității școlare asupra acestor riscuri și determinarea creșterii gradului de responsabilitate în ceea ce privește informarea și educarea în familie, școală și media.

6. Grup țintă:
3.000 de elevi cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, din 9 unități de învățământ liceal de pe raza județului Botoșani.

7. Durata campaniei: 06.11.2023 – 31.05.2024

8. Direcții de acțiune:

  • Sesiuni de informare/dezbateri cu elevii și cadrele didactice.
  • Realizarea unor materiale suport (pliante, broșuri, filme, spot-uri, etc) cu caracter preventiv-educativ și/sau valorificarea celor existente deja la nivelul instituțiilor colaboratoare.
  • Difuzarea de materiale documentare/de prezentare/de informare.
  • Mediatizarea activităților desfășurate.

9. Parteneri: Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoșani, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava (prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani), Direcția de Sănătate Publică Botoşani , Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

10. Materiale realizate: afiș delicvența juvenilă, afiș droguri, broșura delicvența juvenilă, broșură droguri elevi, broșură părinți.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente