Campanie preventivă ,,O singură dată, poate deveni mereu!,, în Vrancea

Filtrează după județ

Desfășurată în: Vrancea

1. Denumire campanie: Campania „O singură dată, poate deveni mereu!”

2. Inițiatori: I.P.J. Vrancea – Biroul Siguranţa Şcolară.

3. Context general:
Consumul substanţelor psihoactive în rândul tinerilor – o problemă socială în plin avânt. Din acest motiv am considerat că trebuie să ne implicăm activ prin a informa și prezenta elevilor și familiilor acestora consecințele imediate și pe termen lung ale consumului de droguri.
Consumul diverselor substanţe psihoactive în rândul copiilor şi adolescenţilor reprezintă o problemă care vizează dificultăţile specifice unei etape critice a vieţii, pe care tinerii o experimentează din cauza anturajului și a unei nesupravegheri permanente.

Pentru a înţelege motivaţiile subiective şi colective ale consumului de droguri, trebuie să avem în vedere aspectele generale care îl pot determina.
În primul rând, vorbim despre o grupă de vârstă care experimentează pentru prima oară dificultăţi existenţiale guvernate de dileme legate de propria identitate, de felul în care se percep pe ei înşişi, de felul în care sunt percepuţi la rândul lor de către cei din jur sau de presiunea socială/familă/ anturaj/ şcolară.
În unele situații este vorba de dificultățile de comunicare cu membrii familiei și de problemele din interiorul familiei, tinerii nefiind pregătiți să facă față situațiilor tensionate, mai putem vorbi despre abuzuri, sau chiar de un membru al familiei care prin consumul diferitelor substanţe, oferă un exemplu negativ. În alte situații, unii tineri nu pot să gestioneze afectiv problemele cu care se confruntă, iar părinţii acestora, în disperată nevoie de ajutor nu reuşesc să se mobilizeze pentru a gestiona în mod corespunzător problemele personale.

În acest sens, am considerat necesară continuarea campaniei ” O singură dată, poate deveni mereu! ”, aflată la ediţiei aII-a a, care își propune să vină în întâmpinarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților, preocupați în a fi responsabili privind problemetica reprezentată de consecințele consumului de droguri, elevii fiind îndrmați să conștientizeze pericolul consumului de substanțe psihoactive.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Biroul Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea împreună cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vrancea și Asociația de Luptă Antidrog A.M.A., având în vedere prevederile:

Planului Teritorial Comun de Acțiune (P.T.C.A.), pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, din anul școlar 2023-2034, numărul 280198 din 07.09.2023.

Strategia Naţională Antidrog 2022 – 2026, aprobată prin Hotărârea Guvernului numărul 344 / 2022;

Ordinul Prefectural nr. 259 din data de 27 iulie 2022, privind adoptarea Planului Județean de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul Drogurilor 2022 – 2026, Obiectiv general 1, Obiectivul specific 1.2, Activitatea 1.1.2 – Realizarea/implementarea de proiecte/campanii / activități distincte de prevenire care exced implementării de proiecte și campanii naționale, adresate populației generale sau grupurilor vulnerabile la consumul de droguri.
Având în vedere determinarea conștientizării elevilor, cadrelor didactice și părinților împotriva consumului de droguri, întrucât copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope, reamintind importanţa dezvoltării fizice şi psihice normale, dorind să extindem aria de dezvoltare extraşcolară şi de protecţie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea împreună cu Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Galaţi – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vrancea și Asociația de Luptă Antidrog A.M.A, au convenit la implementarea campaniei „O singură dată, poate deveni mereu! ”.

4. Scopul campaniei:
Informarea şi educarea elevilor de gimnaziu şi liceu asupra riscurilor şi consecinţele consumului de droguri, şi creşterea nivelului de cunoaștere a cadrelor didactice și părinților asupra simptomelor şi pericolului consumului de droguri. Campana va răspunde şi nevoilor reciproce de informare.

5. Obiectivele campaniei:
OBIECTIV GENERAL

Informarea, educarea şi formarea de deprinderi care să prevină consumul de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. – informarea şi educarea elevilor/tinerilor asupra efectelor nocive ale substanţelor psihoactive;
2. – creearea unor abilități de a răspunde în situații de risc sau consum;
3. – crearea unor abilităţi pentru cadre didactice / aparținători pentru a recunoaşte simptomele consumului şi pentru a aborda cât mai corect situația de risc;
4. – prevenirea evenimentelor de violență fizică și psihologică asociate cu efectele consumului de substanțe interzise;
5. – formarea unor voluntari elevi/cadre didactice, pentru disemunarea/realizarea unor activităţi de diseminare a mesajelor preventive la orele de dirigenţie.

6. Grup țintă:
Populația școlară din mediul urban și rural, ciclu liceal/ gimnazial, părinții /aparținătorii, cadre didactice.

7. Durata campaniei: Octombrie 2023 – iunie 2024 (cu posibilitatea de revizuire şi implementare în 2024 – 2025).

8. Direcții de acțiune:
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI CE VOR FI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Prin implementarea acestei campanii, se va realiza o intervenţie timpurie şi necesară asupra tendinţelor tinerii generaţii de a consuma substanţe psihoactive.
Echipa interinstituțională a campaniei va realiza activităţi de prevenire a consumului de substanțe psihoactive prin informarea cu privire la efectele negative ale drogurilor.
Campania va conţine sesiuni de informare a adolescenţilor cu privire la efectelor negative ale consumului de droguri, informarea părinților și aparținătorilor asupra riscurilor şi pregătirea personalului specializat cu privire la semnele, simptomele și consecințele consumului de droguri.
Crearea unui ,,Club de weekend,,, unde vor fi organizate activităţi non-formale/formare de voluntari care provin din rândul elevilor şi cadrelor didactice, ce vor disemina recomandările preventive în mediul şcolar de unde provin.
Sesiunile de informare vor fi susţinute de personalul Biroului Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul I.P.J. Vrancea și Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vrancea (cu posibilitatea implicării și a Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea). Sesiunile constau în prezentări, discuţii interactive, expunere de filme şi materiale cu tematică, informări prin pliante şi alte formule de informare cu privire la obiectivele proiectului. Se vor realiza expuneri şi prezentări cu pariciparea ca invitaţi a societăţii civile/O.N.G.- urile locale, Asociația de Luptă A.M.A.

Modul de desfăşurare al activităţilor:
Susțenerea unor sesiuni de comunicare (pot fi în cadrul orelor de diriginție) la nivelul fiecărei unități școlare de tip liceal cu privire la conștientizarea riscurilor asociate consumului de substanțe adictive/dezvoltare de abilități pentru a face față presiunii consumului, prevenirea consumului, sistemul de asistenţă, factori de risc şi de protecţie, prezentări video / powerpoint, exerciții;

Informare părinților / aparținătorilor prin intermediul ședințelor cu părinții sau a grupurilor de whatsapp realizate la nivelul fiecărei clase (1 clasă / an de învățământ / unitate școlară – 198).

Pentru activități / mesajele cu un conținut sensibil, în urma unor evenimente speciale, se vor consulta psihologi / consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.

În zilele de weekend, echipa campaniei formată din poliţişti de la siguranţă şcolară şi prevenire, reprezentanţi de la centrul de prevenire antidrog, inspectori şcolari şi psihologi, se vor deplasa în oraşele/comunele unde avem învăţământ liceal, unde vor desfăşura sesiuni de informare cu membrii ,,Clubului de weekend,, pentru a disemina recomandări preventive.

Se vor elebora/aplica chestionare cu întrebări pentru a şti care este nivel de informare al elevilor privind substanţele psihoactive, în vederea adaptării activităţile în funcţie de nevoile elevilor.

9. Parteneri:

 • Parteneri interni:
 • Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității
 • Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea
 • Parteneri externi
 • Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
 • Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galaţi –
 • Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea
 • Asociația de Luptă Antidrog A.M.A

10.Materiale suport realizate:

 • afișe format A5 = 60;
 • rollup = 1;
 • semne de carte.

11. Rezultatele campaniei:

Prima ediţie a campaniei ” O singură dată, poate deveni mereu!, a fost implementată în perioada octombrie-iunie din anul şcolar 2022-2023.

Activităţile realizate au venit în întâmpinarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților, preocupați în a fi responsabili privind problemetica reprezentată de consecințele consumului de substanțe psihoactive, echipa de proiect a realizat un număr total de 264 total activități (în mediul urban 207 şi în mediul rural 57), având un număr total 13847 beneficiari ( elevi 12231, cadre didactice 684, beneficiari direcți părinți 932).

S-au transmis către părinţi, cinci seturi de mesajele preventive în sistem online pe rețeaua whatsopp.

Campania s-a bucurat de vizibilitate datorită interesului acordat de mass-media locală, care a reflectat cele mai importante activităţi realizate.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente