Campanie preventivă „ALEGERI  ÎNŢELEPTE  PENTRU  MINE!” în Tulcea

Filtrează după județ

Desfășurată în: Tulcea

1. Denumire campanie: „ALEGERI ÎNŢELEPTE PENTRU MINE!”

2. Inițiatori: IPJ Tulcea – Biroul Sigranţa Şcolară

3. Context general:
Cele mai recente studii și publicații recunosc faptul că pentru cei mai mulți adolescenți consumul de tutun și alcool este parte a unui stil de viață.
În acest sens, intervețiile de prevenire a consumului de tutun și alcool au la bază programe de instruire centrate pe modelul comprehensive al influenței sociale. În cadrul acestor programe sunt evidențiate și exersate comportamente care întăresc atitudinile și abilitățile de a rezista presiunilor de consum a drogurilor. Obiectivele acestei abordări sunt de a forma la adolescenți abilități specifice pentru a rezista influențelor sociale, precum și de a primi informaţii obiective despre droguri și efectele lor negative asupra sănătății.
În acelaşi timp, comportamentul de agresare în rândul elevilor, apare ca o modalitate de a face față propriilor lor probleme: pentru a obține atenția celorlalți, pentru a deveni populari, pentru a se simți importanți sau în control.

Cele mai multe infracțiuni de lovire sau alte violenţe, sunt consecințele unor conflicte spontane între colegi, care degenerează în acte de violență fizică, remarcându-se o tendință de creștere a violențelor rezultate în urma unor situații de tip bullying în care elevii erau implicați și care au ajuns să degenereze pe fondul unei lipse de intervenție sau a unei intervenții ineficiente a parților responsabile în domeniu. Astfel, se conturează necesitatea orientării activităților educativ-informative cu precădere către aceste domenii.

4. Scopul campaniei:
Campania are ca scop prevenirea și combaterea manifestărilor violente în rândul minorilor și a formelor de bullying conturate în rândul lor precum și a consumului de țigări, alcool și alte substanțe interzise prin informarea, și conștientizarea de către grupul țintă a fenomenelor, a implicațiilor morale, sociale și juridice.

5. Obiectivele campaniei:

  • informarea și sensibilizarea populației școlare și a celorlalte categorii vizate(părinţi, cadre didactice), în vederea conștientizării riscurilor asociate bullying-ului, consumului de substanțe interzise, alcool şi tutun;
  • realizarea unei colaborări reale și eficientă între școală, autorități și familie pentru identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de violență și a infracțiunilor prin implicarea tuturor factorilor educaționali pe perioada desfășurării proiectului;
  • transmiterea informaţiilor şi a recomandărilor preventive direct și prin intermediul mass-media.

6. Grup țintă: Campania se va adresa elevilor claselor primare, gimnaziale și liceale din unitățile de învățământ din județul Tulcea.
Activitățile din cadrul campaniei vor fi defășurate în principal de către lucrătorii Biroului Siguranță Școlară și Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității; în cât mai multe unități de învățământ din județul Tulcea, în baza unui calendar al activităților, în perioada ,,Şcoala Altfel”.

7. Durata campaniei: 16.10.2023-15.06.2024, în cadrul programului ,,Şcoala Altfel”.

8. Direcții de acțiune:

  • Stabilirea graficului întâlnirilor cu elevii unităţilor de învăţământ din jud. Tulcea şi cu părinţii( în funcţie de disponibilitatea acestora);
  • Realizarea materialelor tematice de suport ;
  • Desfăşurarea activităţilor preventive în unităţile de învăţământ, conform graficului stabilit în acest sens;
  • Elaborarea şi transmiterea de materiale către mass- media locală, pentru popularizarea recomandărilor preventive şi promovarea activităţilor desfăşurate.

9. Parteneri:

  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
  • Compartimentul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente