Campanie preventivă ”ADOLESCENȚĂ FĂRĂ DELINCVENȚĂ!” Botoșani

Filtrează după județ

Desfășurată în: Botoșani

1. Denumire campanie: ”ADOLESCENȚĂ FĂRĂ DELINCVENȚĂ!”

2. Inițiatori: Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani – Birou Siguranța Școlară

3. Context general:
Potrivit Planului Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară în anul școlar 2023 – 2024, siguranța elevilor și a cadrelor didactice reprezintă un obiectiv prioritar al Ministerului Afacerilor Interne și respectiv al celorlalți factori guvernamentali, semnatari ai planului, activitățile derulate în acest domeniu având scopul de a crea un mediu școlar propice, care să asigure calitatea actului educațional la standarde ridicate, pe toate palierele.
Privită în ansamblul ei, siguranța elevilor presupune desfășurarea activităților circumscrise intr-o paletă largă, adaptată permanent la evoluțiile în plan social, cultural și economic, concentrate pe domenii ca violența, fenomenul de bullying, consumul de substanțe interzise, traficul de persoane, infracțiuni contra patrimoniului,siguranța rutieră, siguranța on-line, etc.

4. Scopul campaniei:
Informarea elevilor din învățământul liceal, cu privire la efectele și riscurile asociate adoptării unui comportament delincvent.

5. Obiectivele campaniei:

  • Informarea unui număr de aproximativ 3.000 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani din 10 unități de învățământ liceal, cu privire la efectele și riscurile asociate unui comportament delincvent, prin 30 de sesiuni de informare/dezbateri cu elevii și cadrele didactice /clasă cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de substanțe interzise.
  • Sensibilizarea comunității școlare asupra acestor riscuri și determinarea creșterii gradului de responsabilitate în ceea ce privește informarea și educarea în familie, școală și media.

6. Grup țintă: aproximativ 3.000 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani din 10 unități de învățământ liceal.

7. Durata campaniei: 01.11.2023 – 31.05.2024

8. Direcții de acțiune:

  • Sesiuni de informare/dezbateri cu elevii și cadrele didactice.
  • Realizarea unor materiale suport (pliante, broșuri, filme, spot-uri, etc) cu caracter preventiv-educativ și/sau valorificarea celor existente deja la nivelul instituțiilor colaboratoare.
  • Difuzarea de materiale documentare/de prezentare/de informare.
  • Mediatizarea activităților desfășurate.

9. Parteneri: Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Penitenciarul Botoșani, Serviciul de Probațiune Botoşani

10. Materiale realizate: afiș delicvența juvenilă, afiș droguri, broșura delicvența juvenilă, broșură droguri elevi, broșură părinți.

Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente