Campanie de prevenire intitulată: „EDUCAȚIA, SINGURA ARMĂ PERMISĂ ÎN ȘCOLI” Harghita

Filtrează după județ

Desfășurată în: Harghita

1. Denumire campanie: Campanie de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar intitulată: „EDUCAȚIA, SINGURA ARMĂ PERMISĂ ÎN ȘCOLI”

2. Inițiatori: I.P.J. HARGHITA – Biroul Siguranța Scolară.

3. Context general:
Având în vedere Evaluarea întocmită la nivelul MAI și Ministerul Educației, cu nr. 914.625 din 26.09.2023, referitoare la activitățile desfășurate și a rezultatelor obținute în cadrul Planului de Măsuri pentru implementarea Campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar în perioada 24.04-21.05.2023, și având ca reper prevederile obiectivului B 15 din Planul Național Cadru de Acțiune, s-a impus continuarea activităților preventive având ca țintă elevii, dar și informarea cadrelor didactice, pe perioada septembrie-decembrie 2023, aferentă modulelor 1 și 2 ale anului școlar 2023-2024.

4. Scopul campaniei:
Creșterea gradului de informare, sensibilizare și conștientizare de către elevi și cadrele didactice din învățământul preuniversitar cu privire la implicațiile fenomenului de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi implicarea tuturor factorilor în derularea acestor activităţi cu privire la riscuri şi modalităţi de prevenire.

5. Obiectivele campaniei:

  • Organizarea și derularea unor activități preventive având ca grup țintă elevii, cu privire la consecințele (fizice, psihologice, juridice etc.) asociate portului sau folosirii fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ, cu sprijinul partenerilor și a materialelor suport;
  • Organizarea și derularea unor activități de informare a cadrelor didactice și a părinților elevilor sau a reprezentanților legali ai acestora, din unitățile de învățământ preuniversitar, cu privire la importanța, mecanismul și consecințele sesizării / semnalării faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase;
  • Pregătirea anti-victimală a elevilor în vederea evitării situațiilor de risc și adoptării unor comportamente adecvate în vederea prevenirii acestora;
  • Implicarea părinților/reprezentanților legali ai elevilor ai reprezentanților asociaților de părinți, prin discuții cu ocazia ședințelor organizate în cadrul unităților de învățământ cu privire la importanța informării corecte a consecințelor faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, în sensul că :”Educația pleacă de acasă”, iar o bună comunicare între copii și părinți ajută atât la prevenirea faptelor mai sus amintite sau a altora mult mai grave.

6. Grup țintă: Elevii, cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și părinții/reprezentanții legali ai elevilor beneficiari;

7. Durata campaniei: Modulele 1 și 2 ale anului școlar 2023 – 2024;

8. Direcții de acțiune:

  • Desfășurarea de activități punctuale în unitățile de învățământ preuniversitare;
  • Distribuirea către beneficiari a unor materiale care conţin recomandări destinate campaniei
  • Prezentarea de materiale tematice, respectiv videoclipuri sugestive privire la implicațiile fenomenului de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar și nu numai, consecinţele juridice ale acestei infracţiuni şi riscurile portului sau folosirii unor astfel de obiecte asupra integrităţii fizice, psihice, sănătăţii şi chiar vieţii unei persoane.

9. Parteneri: Ministerul Educației – prin Inspectoratul Școlar Județean Harghita

10. Rezultatele campaniei:

  • Au fost desfășurate un număr de 65 activități de informare realizate pentru conștientizarea riscurilor vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar;
  • Au fost organizate un nr. de 2 acțiuni preventive, la una din acestea au participat lucrătorii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase si Serviciului de Investigații Criminale, activitate materializându-se prin întocmirea de procese-verbale de sesizare din oficiu pentru comiterea infracțiunii de ”portul sau folosirea fără drept de obiectelor periculoase”, respectiv față de un număr de 8 elevi, asupra cărora au fost depistate un nr. de 9 bricege și 1 box;
  • Activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute cu ocazia acţiunii au fost mediatizate în 10 articole de presă (scrisă şi on-line), atât în limba română, cât şi în limba maghiară iar activitățile desfășurate pentru informarea elevilor și cadrelor didactice în vederea conștientizării riscurilor vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar au fost mediatizate prin intermediul purtătorului de cuvânt al unității (articole presă scrisă/online, Facebook/pagini oficiale), precum și a paginilor oficiale ale partenerilor implicați în proiect.
Categorii populare
Semnalare eveniment:

Serviciul Unic de urgență - 112

În cazuri grave, care reprezintă o urgență: semnalați telefonic prin Serviciul Național Unic de Apel de Urgenţă 112

Numărul UNIC național pentru copii

pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Articole recente